Riešenia

Na konci deväťdesiatych rokov vo Vancouveri, v meste na západnom pobreží Kanady zaznamenali zvýšený počet injekčného užívania drog a s ním súvisiace problémy, ako napríklad HIV a rovnako prípady smrti, ktoré boli spôsobené predávkovaním. Vedúci predstavitelia mesta si uvedomili, že trest nemôže byť tým správnym riešením. Z toho dôvodu adaptovali štvorpiliérový model riešení problémov s drogami. Pozrite si naše video a naučte sa viac o revolučných postupoch vo Vancouveri: o InSite, prvej legálnej, bezpečnej injekčnej miestnosti v Severnej Amerike a o OnSite, detoxikačnom a sociálnom centre!

Pozrite si film!

Kodaň je mesto, v ktorom tisíce užívateľov heroínu žije na ulici. Užívanie drog priamo na ulici a prípady smrti spôsobené predávkovaním často šokovali verejnosť. Teraz mesto podporuje mobilnú injekčnú miestnosť. Užívatelia už nemusia drogy užívať na ulici, ale na bezpečnom mieste, kde sa dá zabrániť smrteľným predávkovaniam. Pozrite si film z dielne HCLU/Drugreporter!

Pozrite si film!

Frankfurt je jedným z popredných miest v Európe, v ktorom sa realizuje prístup harm reduction, zameraný na znižovanie škôd a rizík spôjených s užívaním drog. V minulosti v meste prevládala otvorená drogová scéna. Na začiatku deväťdesiatych rokov však mesto otvorilo injekčné miestnosti, aby zvrátilo počet predávkovaní a epidémiu HIV. A skupina užívateľov, nazvaná Feger Flotte, zbierala z ulíc pohodené striekačky a odpad z užívania drog. Fotka: Frankfurter Neue Presse, Rüffer

Foto: Frankfurter Neue Presse, Rüffer

Zürich mal v deväťdesiatych rokoch problém s otvorenou drogovou scénou, ale mesto adaptovalo štvorpiliérový model riešenia problémov s drogami, zahrňujúc injekčné miestnosti. A tak sa situácia v meste normalizovala. Švajčiarsky prístup je príkladom veľkého úspechu, ktorý zamedzuje smrti a utrpeniu, rovnako ako aj znečisteniu ulíc. Pozrite si film z dielne HCLU/Drugreporter!

Pozrite si film!

Barcelona otvorila injekčné miestnosti v každej štvrti, aby zabezpečila alternatívne miesto pre užívateľov, ktorí inak užívali drogy injekčne na verejnosti. Po prvotnom odpore si miestni obyvatelia uvedomili, že tento prístup je úspešný v znížení negatívneho dopadu drog na spoločnosť.

Pozrite si film!