Rešenja

Krajem 90-tih godina , Vankuver , grad na zapadnoj obali Kanade , suočio se sa ogromnim porastom injektirajućeg korišćenja droga i njenim posledicama, kao što su HIV infekcije i smrt usled predoziranja. Gradska vlast je shvatila da kazna nije rešenje - usvojili su strategiju prema drogama na osnovu četiri stuba kako bi rešili probleme. Pogledajte naš video da naučite više o novom revolucionarnom pristupu Vankuvera - INSITE , prva legalna bezbedna prostorija za injektiranje u Severnoj Americi , i OnSite , Centar za detoksikaciju i socijalne usluge!

Watch the movie!

Kopenhagen je dom hiljada korisnika heroina koji žive na ulicama. Smrtni slučajevi usled predoziranja i ulična upotreba droga šokirala je javnost. Grad trenutno obezbeđuje mobilnu prostoriju za bezbedno injektiranje, kako korisnici ne bi injektirali u javnosti, već u bezbednijem okruženju gde se smrt usled predoziranja može preventovati. Pogledajte film HCLU/Drugreporter-a!

Watch the movie!

Frankfurt je jedan od vodećih gradova u Evropi kada je smanjenje štete u pitanju. U jednom momentu, ulice su bile prepune scena otvorene upotrebe droga – ranih devedesetih, grad je otvorio prostorije za injektiranje kako bi smanjio broj smrti usled predoziranja kao i epidemiju HIV infekcije. Grupa korisnika droga, zvana Feger Flotte, skuplja otpad vezan za injektirajuće korišćenje droga sa ulica.

Foto: Frankfurter Neue Presse, Rüffer

Cirih je imaoveliku scenu otvorene upotrebe droga ranih devedesetih, ali je grad usvojio startegiju prema drogama naosnovu prisutupa četiri stuba i osnovano nove usluge smanjenja štete, uključujući i bezbedne prostorije za injektiranje, i sada je situacija normalizovana. Švajcarski pristup je veliki uspeh, i smanjuje broj smrtnoh slučajeva usled predoziranja i patnju, kao i neugodnost sa ulica. Pogledajte film HCLU/Drugreporter-a!

Watch the movie!

Barselona je otvorila prostorije za injektiranje u svakom distriktu, kako bi pružila alternativno mesto injektirajućim korisnicima droga koji su injektirali na ulicama. opened drug consumption rooms in each of its districts, to provide an alternative place for drug users who injected on the streets. Nakon inicijalnog protivljenja, lokalno stanovništvo je shvatilo da je taj pristup veoma uspešan u smanjenju štete vezane za injektirajuće korišćenje droga po celo društvo.

Watch the movie!