ΑΘΉΝΑ

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που έχουν υποστεί από τα μεγαλύτερα πλήγματα από την οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΟKANA (την κρατική οργάνωση για τη θεραπεία των ναρκωτικών), η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών αυξήθηκε απότομα, σαν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αβεβαιότητας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Η επίσημη εκτίμηση είναι για 25,000 χρήστες ουσιών στο δρόμο, οι περισσότεροι από αυτούς να ζουν στην Αθήνα. Ο Σύλλογος Θεραπευομένων ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο πραγματικός αριθμός χρηστών στο δρόμο, στην ΑΘήνα μόνο, είναι 30,000 ή περισσότεροι - άτομα που ποτέ δεν έχουν έρθει σε επαφή με επίσημες υπηρεσίες και των οποίων η ύπαρξη είναι επομένως μη κατεγραμμένη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ασκώντες πολιτική πιστευαν ότι θα εξαφάνιζαν το πρόβλημα μέσω αστυνομικών επιδρομών και φυλακίσεις, ενώ η πρόσβαση στη θεραπεία, και σε καθαρές βελόνες και σύριγγες, παρέμενε πολύ χαμηλότερη από τις περισσότερες πόλεις στη δυτική Ευρώπη. Σαν αποτέλεσμα, οι άνθρωποι συχνά μοιράζονταν σύριγγες, με αποτέλεσμα λοιμώξεις HIV και ηπατίτιδας C. Μεταξύ των ετών 2006 και 2011, υπήρχαν συνολικά εννέα νέες HIV λοιμώξεις μταξύ χρηστών; αλλά μόνο το 2011, 256 νέες περιπτώσεις καταγράφηκαν!

Όταν η τεράστια επιδημία HIV έπληξε την χώρα, υπήρξε μια σταδιακή συνειδητοποίηση της επείγουσας ανάγκης για αλλαγή προσέγγισης: η κυβέρνηση επένδυσε περισσότερα χρήματα σε βασικές πρακτικές harm reduction (street-work, ταχέα τεστ, κατάλληλη συνεργασία με Νοσοκομειακές Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων) ενώ η επιδημία απαιτούσε ακόμα πιο αποτελεσματική στρατηγική. Πολλές περισσότερες καθαρές βελόνες διανεμήθηκαν, και περισσότεροι άνθρωποι συγκαταλέχθηκαν σε ιατρικές υπηρεσίες; αλλά κανένα καταφύγιο για αστέγους δεν βρέθηκε ποτέ - ούτε καμιά μείωση επιτεύχθηκε στο χρόνο αναμονής για θεραπεία υποκατάστασης. Το Harm Reduction θα μπορούσε ακόμη να ισχυροποιηθεί μέσω ανάμειξης πολλών χρηστών σε θεραπεία υποκατάστασης που προσφέρθηκαν να δουλέψουν σε εθελοντική βάση, αλλά των οποίων οι υπηρεσίες τελικά απορρίφθηκαν. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης χρονικής στιγμής, ήταν η Κοινωνία των Πολιτών, όχι η κυβέρνηση, που προασπίστηκε τους ανθρώπους-κλειδιά που επίμονα προκαλούσαν πιέσεις, δημιουργώντας πρωτοβουλίες για να πληροφορήσουν τους ανθρώπους στο δρόμο, και δεσμεύοντας τους εαυτούς τους, χωρίς επιφύλαξη, για έναν πιο ανθρώπινο, υγιή κόσμο.
Photo: Ben art core

Στο 2013, ο OKANA άνοιξε το πρώτο drug consumption room στην ΑΘήνα, όπου εκατοντάδες χρήστες κάθε μήνα μπορούσαν να αποφύγουν τις λοιμώξεις μέσω της χρήσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, αντί στους δρόμους. Η επιδημία είναι τώρα υπό έλεγχο – αλλά υπάρχουν ακόμη πολά να γίνουν. Δυστυχώς, το drug consumption room έκλεισε σαν αποτέλεσμα νομικών προβλημάτων, και χρήστες πρέπει να περιμένουν χρόνια για να μπουν σε θεραπεία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες παλεύουν για περισσότερη πρόληψη, θεραπεία, και μείωση βλάβης, λιγότερο στιγματισμό, απομόνωση, ποινικοποίηση και τιμωρία!
Ο συνεργάτης μας στην εκστρατεία από την Ελλάδα είναι ο Σύλλογος Θεραπευομένων Οκανά. Για να μάθετε περισσότερα για την κατάσταση στην Ελλάδα, παρακολουθήστε την ταινία Drugreporter πού έγινε με τον Ελληνικό Σύλλογο Θεραπευομένων Οκανά.

Λίστα υπογραφών

Εάν υποστηρίζεις την καμπάνια μας για να γίνουν οι πόλεις μας ασφαλέστερες, παρακαλώ δράστε ενεργά υπογράφοντας τη σχετική λίστα!