Atény

Grécko je jedna z krajín, ktorú v Európe najviac postihla hospodárska kríza. Podľa údajov z OKANA (štátom riadená agentúra pre liečbu drogových závislostí), injekčné užívanie drog prudko vzrástlo za posledné roky ako dôsledok rastúcej exitenciálnej nestability medzi mladými ľuďmi. Oficiálne štatistiky hovoria o 25 000 pouličných užívateľoch drog a väčšina z nich žije v Aténach. The Greek Drug Users’ Union (Únia užívateľov drog v Grécku) by však trvala na tom, že reálne číslo užívateľov drog v uliciach je len v Aténach vyššie - 30 000 a viac - a to sú ľudia, ktorí nemajú kontakt so žiadnou oficiálnou pomáhajúcou inštitúciou a teda ich existencia ostáva nezaznamenaná. Tvorcovia politík si po dlhý čas mysleli, že vyriešia problém prostredníctvom policajných razií a väzby, zatiaľ čo prístup k liečbe a k sterilným injekčným striekačkám ostával neporovnateľne nižší ako v iných mestách v západnej Európe. Dôsledkom toho ľudia pravidelne zdieľali injekčné striekačky, čo viedlo k šíreniu hepatitídy typu C a HIV. Kým v rokoch 2006-2011 bolo registrovaných 9 prípadov HIV medzi užívateľmi drog, v roku 2011 to bolo zaznamenaných až 256 nových prípadov!

V momente, keď obrovská HIV epidémia zasiahla krajiny, ľudia si uvedomili, že je potrebné zmeniť prístup: vláda vyčlenila viac peňazí na základné metódy znižovania rizík (harm reduction) (napr. terénna sociálna práca, nízkoprahové testovanie, promptné prepojenie na liečbu v rámci nemocníc). No epidémia HIV si žiadala stratégie, ktoré by boli ešte účinnejšie. Distribuovalo sa viac sterilných striekačiek a viac ľudí bolo prijatých do zdravotnej starostlivosti, stále však chýbali centrá pre ľudí sú bez domova a užívajú drogy a ani čakacia doba na nástup na substitučnú liečbu sa neskrátila. Harm Reduction (prístup znižovania rizík) mohol byť posilnený napríklad zapojením užívateľov drog v rámci substitučnej liečby, ktorí ponúkali prácu bez nároku na odmenu. No ich dobrovoľnícke služby boli stále odmietané. A práve v týchto krušných časoch to bola občianska spoločnosť, nie vláda, kto sa rozhodol ísť po príčinách problému. Začal tlak na kľúčové osobnosti, vytvárali sa iniciatívy, ktoré v uliciach informovali ľudí a zaviazali sa bez výhrad jedinému cieľu - k zdravšiemu a humánnejšiemu svetu.
Photo: Ben art core

V roku 2013 OKANA otvorila prvú injekčnú miestnosť v Aténach, v ktorej sa mohli v bezpečnom prostredí stovky užívateľov drog mesačne vyhnúť infekciám. Bola to tiež alternatíva k užívaniu drog priamo na ulici. Nateraz je epidémia pod kontrolou, no stále je čo doháňať. Žiaľ, injekčnú miestnosť z právnych dôvodov nakoniec zatvorili a ľudia musia na liečbu závislosti stále roky čakať. Občianske iniciatívy stále bojujú za viac prevencie, liečby a harm reduction a bojkotujú stigmatizáciu, exklúziu, kriminalizáciu a tresty.

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!