ATINE

Grčka je jedna od zemalja koja je najjače pogođena ekonomskom krizom u Evropi. Prema izvorima organizacije OKANA (državna ustanova lečenja zavisnosti od droga), trend injektirajuće upotrebe droga je naglo porastao, kao posledica rastuće nestabilnosti egzistencije među mladim ljudima. Zvanična procena je da postoji 25,000 uličnih korisnika droga, od kojih najveći deo živi u Atini. Unija korisnika droga grčke pak navodi, da je realan broj injektirajućih korinika droga samo u Atini, oko 30,000 ili više - postoje one osobe koje nikada nisu stupile u kontakt ni sa jednom zvaničnom institucijom, te njihovo postojanje nije evidentirano. Izuzetno dugo političari su verovali da se problem u vezi upotrebe droga može rešiti policijskim racijama i lišavanjem slobode korisnika. Dostupnost lečenja bolesti zavisnosti i sterilnog pribora za injektiranje je i dalje smanjena u odnosu na druge gradove zapadne Evrope. Shodno tome, korinsici su međusobno delili igle što je dovelo do širenja HIV i Hepatitis C infekcije. Između 2006. i 2011. godine zabeleženo je samo 9 novih slučajeva HIV infekcije među korisnicima droga, a samo tokom 2011. godine registrovano je 256 novih slučajeva!

Kada je velika HIV epidemija pogodila zemlju, došlo je do hitne potrebe za promenom pristupa: Vlada je uložila više novca za osnovne programe smanjenja štete (terenski rad na ulici, brze testove, upućivanje na klinike za infektivne bolesti) dok je epidemija zahtevala još efektivnije strategije za prevazilaženje. Još mnogo sterilnog pribora za injektiranje je distribuirano, i više ljudi je primljeno u institucije za lečenje; Ali, nisu bila obezbeđena skloništa za beskućnike koji su injektirajući korisnici droga, niti su skraćene liste čekanja za supstitucionu terapiju. Programi smanjenja štete su mogli biti unapređeni zapošljavanjem korisnika koji su na supstitucionoj terapiji i koji su se prijavili da rade na volonterskoj bazi, ali su takvi oblici funkcionisanja bez daljnjeg bili odbijeni. Tokom ovog teškog perioda, civilno društvo, a ne Vlada, je bilo to koje je zagovaralo za cilj - pritiskajući ključne aktere, osmišljajući inicijative kako bi informisali ljude na ulicama, i bez rezerve zalažući se za humaniji i zdraviji svet.
Photo: Ben art core

OKANA je 2013. godine otvorila prvu prostoriju za bezbedno injektiranje u Atini, gde je stotine injektirajućih korisnika droga moglo da dodje i izbegne rizik od infekcija injektiranjem u bezbednom okruženju, umesto na ulicama. Ova epidemija je sada pod kontrolom - ali još ima mnogo da se uradi. Nažalost, bezbedna porstorija za injektiranje je zavtorena kao rezultat postojećih zakonskih regulativa, a ljudi i dalje treba da čekaju nekoliko godina kako bi bili primljeni na lečenje. Organizacije civilnog društva se bore za više programa prevencije, lečenja i programa smanjenja štete, a manje stigmatizacije, diskriminacije, kriminalizacije i kažnjavanja!
Naš partner iz Grčke u ovoj kampanji je Unija korisnika droga Grčke Da saznate više o situaciji u Grčkoj, pogledajte film koji je Drugreporter snimio zajedno sa Unijom korisnika droga Grčke.

Peticija

Ukoliko podržavate našu kampanju, a kako bi uèinili naše gradove bezbednijim, molimo uključite se u akciju i potpišite peticiju!