БЕЛГРАД

Белград е кръстопът на множество маршрути за трафик на хероин. В града има значителен брой инжекционно употребяващи наркотици, като много от тях са от маргинализираното ромско етничестко малцинство. Повечето от тези употребяващи живеят в изключителна бедност, изолирани от обществото. Благодарение на грантовете от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, няколко програми за намаляване на вредите, като например раздаване на чисти игли и спринцовки, бяха въведени в Сърбия през първото десетилетие на века. Засега нивата на разпространение на ХИВ сред употребяващите наркотици остават ниски, но достъпът до услуги за намаляване на вредите далеч не е адекватен, като най-добър показател за риска е високата превалентност на хепатит С.

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!
Нашият партньор за кампанията в Сърбия е Ре-генерация За да научите повече за ситуацията в Сърбия, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Ре-Генерация. https://www.youtube.com/watch?v=SoignZNIgBw

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!