ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ

Το Βελιγράδι είναι μια πόλη στο σταυροδρόμι ενός αριθμού δρόμων διακίνησης της ηρωΐνης. Έχει ένα σημαντικό πληθυσμό χρηστών ενδοφλέβιας χρήσης, πολλοί από τους οποίους ανήκουν σε μια περιθωριοποιημένη εθνική μειονότητα, τους Ρομά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους χρήστες ζουν σε εξαιρετική ανέχεια, απομονωμένη από την κοινωνία. Χάρη στους οικονομικούς πόρους από την Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, πολλές υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, όπως η διανομή καθαρών βελονών και συρίγγων γα την πρόληψη των λοιμώξεων, εισήχθησαν στη Σερβία κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα. Τα ποσοστά λοιμώξεων HIV μεταξύ χρηστών έχουν μέχρι στιγμής παραμείνει χαμηλά, αλλά η πρόσβαση σε υπηρεσίες μείωσης της βλάβης είναι μακριά από το να χαρακτηριστεί επαρκής – ο καλύτερος δείκτης κινδύνου είναι η υψηλή επίπτωση λοιμώξεων Ηπατίτιδας C.

Ελπίδες, από την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών, ότι τα προγράμματα μπορούν να αναβαθμισθούν, φαίνονται ότι γίνονται καπνός: η χώρα δεν είναι κατάλληλη υποψήφια για περισσότερη χρηματοδότηση από την Global Fund, και η τελευταία έληξε αυτό το χρόνο. Τα προγράμματα που βοηθούν χρήστες ουσιών τώρα αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον – μερικά από αυτά αναπόφευκτα θα σταματήσουν να λειτουργούν. Ούτε η εθνική κυβέρνηση, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση στο Βελιγράδι, παρέχουν επαρκή χρήματα για να μειωθούν οι βλάβες της χρήσης στους δρόμους. Παρακαλούμε υποστηρίξτε τον αγώνα μέσω των τοπικών οργανώσεων κοινωνικών υπηρεσιών για να πιεστούν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις να λάβουν δράση βασισμένη στη προσέγγιση τεσσάρων σημείων!
Ο συνεργάτης μας στην εκστρατεία από τη Σερβία είναι Re-Generation. Για να μάθεις περισσότερα για την κατάσταση στη Σερβία, παρακολούθησε την ταινία the Drugreporter που έγινε με την Re-Generation.

Λίστα υπογραφών

Εάν υποστηρίζεις την καμπάνια μας για να γίνουν οι πόλεις μας ασφαλέστερες, παρακαλώ δράστε ενεργά υπογράφοντας τη σχετική λίστα!