Belgrád

Belgrád számos heroin csempész útvonal találkozásánál fekszik. Jelentős intravénás droghasználó populációval rendelkezik, akik közül sokan a marginalizálódott Roma kisebbséghez tartoznak. A szerhasználók jelentős része extrém szegénységben él, szegregálódva a társadalomtól. Az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális alap támogatásának köszönhetően számos ártalomcsökkentő szolgáltatás, mint a fertőzések megakadályozását segítő tűcsere programok létesültek az évezred első évtizedében Szerbiában. A drogfogyasztók közti HIV fertőzések száma ezidáig alacsony maradt a városban, viszont az ártalomcsökkentő szolgáltatásokhoz való hozzáférés távolról sem megfelelő - a kapcsolódó kockázatokat jól jelzi a Hepatitis C fertőzések magas száma.

A szolgáltatók azon reménye, hogy az ártalomcsökkentő programok tovább bővülhetnek, füstbe ment: az ország ugyanis nem jogosult többé pénzre a HIV elleni harcot támogató Globális Alapból, az utolsó pályázatok pedig idén járnak el. A drogfogyyasztókat segítő programok ezért bizonytalan jövő elé néznek - némelyek közülük óhatatlanul megszűnésre vannak ítélve. Sem a nemzeti kormány, sem a belgrádi helyi önkormányzat nem biztosít számukra megfelelő pénzügyi támogatást az utcai drogfogyasztás ártalmainak mérséklésére. Kérjük támogassa a helyi civil szervezetek küzdelmét, és kérje a döntéshozókat, hogy cselekedjenek!

Petíció

If you support our campaign for making our cities safer, please take action and sign the petition!