Belgradu

Belgrad to miasto położone na skrzyżowaniu kilku szlaków przemytu heroiny ze znaczącą populacją osób używających narkotyków w iniekcjach. Wielu z nich przynależy do mniejszości etnicznej, głównie marginalizowanej populacji Romów. Większość z tych użytkowników żyje w skrajnym ubóstwie na marginesie życia społecznego. Dzięki dotacji z Globalnego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, kilka usług redukcji szkód, takich jak dystrybucja czystych igieł i strzykawek, zostało wprowadzonych w Serbii w pierwszej dekadzie tego wieku. Dotychczas wskaźnik zakażeń wśród osób używających narkotyków pozostawał niski, ale dostęp do usług redukcji szkód nie jest wystarczający. - Najlepszym wskaźnikiem ryzyka jest duża częstotliwość infekcji zapalenia wątroby typu C.

Cała nadzieja na rozwój programów redukcji szkód pokładana jest w osobach dostarczających ten rodzaj usług, gdyż kraj nie kwalifikuje się otrzymywania dalszych dotacji z Funduszu Globalnego, a ostatnie finansowanie z tego źródła zakończyło się w tym roku. Programy, które pomagają użytkownikom narkotyków mają niepewną przyszłość - część z nich z pewnością przestanie działać. Ani rząd krajowy, ani władze lokalne w Belgradzie, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego finansowania w celu zmniejszenia szkód związanych z używaniem narkotyków na ulicach miasta. Prosimy o wsparcie walki lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby zobligować decydentów do podjęcia działań w oparciu o metodę czterech filarów!
Naszym partnerem kampanii z Serbii jest Re-Generation. Chcesz dowiedzieć się więcej o sytuacji w Serbii, obejrzyj film Drugreporter wyprodukowany we współpracy z Re-Generation.

Petycja

Jeeli popierasz kampaniê na rzecz bezpieczeñstwa w naszych miastach, podejmij dziaanie i podpisz petycjê!