BELEHRAD

Belehrad predstavuje križovatku viacerých trás nelegálneho obchodu s heroínom. To má signifikantný dopad na populáciu injekčných užívateľov drog, veľa z nich patrí medzi etnické minority, prevažne Rómov. Väčšina týchto užívateľov žije v extrémnej chudobe, vylúčení z majoritnej spoločnosti. Vďaka Globálnemu fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii začalo fungovať v prých desiatich rokoch tohto storočia v Srbsku viacero programov harm reduction (znižovanie rizík), napríklad distribúcia sterilných injekčných striekačiek s cieľom prevencie šírenia infekcií. Výskyt HIV medzi užívateľmi drog ostáva zatiaľ nízky, no dostupnosť harm reduction programov má ďaleko od reálnych potrieb. Tomu nasvedčuje vysoká prevalencia hepatitídy typu C medzi užívateľmi drog.

Nádeje na rozšírenie programov zo strany ich poskytovateľov sa rozplynuli. Krajina nemá nárok na žiadne ďalšie financie z Globálneho fondu a posledný grant skončil tento rok. Programy, ktoré pracujú s ľuďmi, ktorí užívajú drogy teraz čelia nejasnej budúcnosti – niektoré z nich určite prestanú fungovať. Ani vláda, ani lokálni politici v Belehrade neposkytujú adekvátne financie, ktoré by dokázali znížiť riziká pouličnej drogovej scény. Prosím, podporte boj lokálnych mimovládnych organizácií za prijatie štvorpiliérového modelu riešení problémov s drogami!
Partnerom kampane zo Srbska je Re-Generation. Ak sa chcete dozvedieť viac o situácii v Srbsku, pozrite si film z dielne Drugreporter, ktorý bol vytvorený v spolupráci s Re-Generation. https://www.youtube.com/watch?v=SoignZNIgBw

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!