БРАТИСЛАВА

Инжекционната употреба на метамфетамин (познат в Словакия като Первитин) нараства в Братислава в последните години. Голяма част от инжекционно употребяващите наркотици са от ромското малцинство – социално маргинализирани и със слаб достъп до каквито и да е здравни служби. В някои части на града откритата употреба на наркотици тревожи хората, които живеят наоколо. Употребяващите наркотици често се инжектират на стълбища и в храсти, като ползват общи игли и спринцовки. Четирима от десет за инфектирани с вируса на хепатит С.
Източник: Уикипедия. >Фото: Естер Ердели Фотографи

Законите за наркотиците са строги и хората, които употребяват, често не смеят да посещават социални услуги, заради страха от арест. Само няколко организации предоставят превенция, лечение и намаляване на вредите, но градската управа не им предоставя никакво финансиране и няма общинска стратегия по наркотиците, която да се справя с проблемите. Правителството в момента обмисля да декриминализира употребата на наркотици и изглежда, че това е моментът за промяна. Подкрепете местните граждански организации, като Одисеус, да настояват за нова политика по наркотиците, основана на превенция, лечение , намаляване на вредите и по-малко наказания. Подпишете нашата петиция!
Фото: Естер Ердели Фотографи
ОдисеусЗа да научите повече за ситуацията в Словакия, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Одисеус. https://www.youtube.com/watch?v=SoignZNIgBw

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!