Bratysława

W ostatnich latach zażywanie metamfetaminy w iniekcjach (znana jako Pervitin na Słowacji) jest coraz bardziej popularne w Bratysławie. Duża liczba osób wstrzykujących narkotyki należy do mniejszości romskiej - społecznie zmarginalizowanej oraz o słabym dostępie do wszelkiego rodzaju usług zdrowotnych. W niektórych częściach miasta, używanie narkotyków w miejscach publicznych jest źródłem konfliktów, zwłaszcza w relacjach z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie. Użytkownicy często wstrzykują na klatkach schodowych czy zielnikach, dzieląc się przy tym igłami i strzykawkami. Czterech na dziesięciu jest zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C.

Prawo narkotykowe jest restrykcyjne, a osoby używające narkotyków często nie mają odwagi korzystać z miejsc, gdzie oferowana jest pomoc społeczna ze względu na obawy przed aresztowaniem. Istnieje tylko kilka organizacji oferujących profilaktykę, leczenie i redukcję szkód, lecz Rada Miasta nie wspomaga ich żadnymi funduszami. Dodatkowo nie ma żadnej miejskiej strategii narkotykowej, mającej na celu rozwiązanie problemów. Rząd krajowy rozważa obecnie dekryminalizację używania narkotyków - wydaje się, że jest to pęd do zmian. Prosimy o wsparcie lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takich jak Odyseusz. Jeśli opowiadasz się za wprowadzeniem nowej polityki narkotykowej opartej na profilaktyce, leczeniu, redukcji szkód i niekaraniu, podpisz naszą petycję!
Partnerem naszej kampanii na Słowacji jest Odyseus. By dowiedzieć się więcej na temat sytuacji na Słowacji, obejrzyj film Drugreporter wyprodukowany we współpracy z Odyseus.

Petycja

Jeeli popierasz kampaniê na rzecz bezpieczeñstwa w naszych miastach, podejmij dziaanie i podpisz petycjê!