Bratislava

V posledných rokoch v Bratislave narastá injekčné užívanie metamfetamínu (na Slovensku tiež známy ako pervitín). Veľké percento injekčných užívateľov drog patrí do rómskej minority, často sociálne vylúčenej skupiny so slabým prístupom k zdravotným službám. V niektorých častiach mesta otvorená drogová scéna spôsobuje nemalé rozruchy v miestnych komunitách. Ľudia užívajú drogy často priamo na schodiskách alebo v kríkoch a zdieľajú injekčné striekačky. Až 4 z 10 ľudí užívajúcich drogy injekčne sú infikovaní hepatitídou typu C.
Photo: Ester Erdelyi Photography - Source: Wikipedia

Zákony týkajúce sa drog sú pomerne prísne a ľudia, ktorí užívajú drogy sa často boja vyhľadať pomoc sociálnych služieb, pretože sa boja zatknutia. V Bratislave pôsobí len zopár organizácií, ktoré ponúkajú prevenciu, liečbu a harm reduction (na zníženie rizík) zamerané služby. Mesto takéto služby nefinancuje a neexistuje žiadna regionálna stratégia na riešenie drogovej situácie v meste. Vláda zvažuje dekriminalizáciu užívania drog a vyzerá to, že prišiel čas na zmenu. Prosím, podporte aj vy lokálne mimovládne organizácie, ako napríklad OZ Odyseus, a prostredníctom nich novú drogovú politiku založenú namiesto trestov na prevencii, liečbe, harm reduction a na menšej kriminalizácii. Podpíšte našu petíciu!
Partnerom kampane na Slovensku je OZ Odyseus. Ak sa chcete dozvedieť viac o situácii na Slovensku, pozrite si film z dielne Drugreporter, ktorý bol vytvorený v spolupráci s OZ Odyseus. https://www.youtube.com/watch?v=SoignZNIgBw

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!