БУКУРЕЩ

В продължение на много години случаите на ХИВ инфекция бяха много редки сред употребяващите наркотици в Букурещ. В последните години ситуацията се промени драматично, като броят на инфектираните се повиши от четири нови случая през 2007 до 801 за периода до 31 декември 2014. Защо? Отчасти защото пазарният бум на новите психоактивни стимуланти (продавани като етноботаникъл) доведе до бърз ръст на броя на инжектиранията: ако един хероинов потребител инжектира 4-5 пъти на ден, един потребител на стимуланти инжектира 10-15 пъти. Другото обяснение е, че достъпът до чисти игли и спринцовки драстично намаля в същия период, така че хората ползват повече общи игли и спринцовки, което води до нови инфекции.Източник: Уикипедия

В Румъния има програми за намаляване на вредите, които имат за цел да предотвратят ползването на общи инструменти за инжектиране и (впоследствие) кръвнопреносимите инфекции. Тези програми помагат също така на употребяващите да постъпят на лечение. Повечето от тези програми бяха подкрепени от Глобалния фонд, но след като страната влезе в ЕС, тя вече не е допустима за тези средства. Нито правителството, нито общинската власт, предоставят финансиране, за да осигурят устойчивост на програмите за намаляване на вредите, заради което тези услуги бяха принудени да се свият.

От 2010 финансирането за намаляване на вредите се случва неравномерно, като организациите продължават да работят, но при трудно и изобретателно съвместяване на обмена на спринцовки и заместителното лечение в рамките на по-широки програми от Европейските структурни фондове. Въпреки че намаляването на вредите е широко прието и припознато от управляващите, позитивните изказвания не са подкрепени с финансов ангажимент. Тази ситуация води до прекъсване в услугите, както стана през юли 2013. Тогава, изправени пред перспективата от временно спиране заради липса на стерилни консумативи и лекарства, гражданските организации, заедно с хора, употребяващи наркотици, излязоха на протест и настояха за спешна подкрепа за програмите за намаляване на вредите.

Много употребяващи живеят на улицата, а през зимата в градската канална система под земята, където няма чиста вода или условия за хигиена. Замърсените игли и спринцовки и нарушенията на обществения ред са постоянен източник на безпокойство за общността. Гражданските организации сега настояват за създаването на център за консумация на наркотици, където хората ще могат да употребяват наркотици под медицинско наблюдение, в хигиенична среда, без изхвърляне на мръсни инструменти или притесняване на други хора. Букурещ се нуждае от четиристълбова стратегия по наркотиците и от подкрепа за превенция, лечение и намаляване на вредите, както и от обучени полицаи, които да сътрудничат с тези служби. Подкрепете нашата петиция!
Нашият партньор за кампанията в Румъния е Румънската мрежа за намаляване на вредите. За да научите повече за ситуацията в Румъния, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Румънската мрежа за намаляване на вредите. https://www.youtube.com/watch?v=Tvl7Ddfa8OE

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!