ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ

Για πολλά χρόνια, οι λοιμώξεις του HIV ήταν πολύ σπάνιες μεταξύ χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών στο Βουκουρέστι. Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά στα πρόσφατα χρόνια, με τον αριθμό να αυξάνεται από τέσσερις νέες περιπτώσεις 2007, σε 801 την περίοδο έως το τέλος ΔΕκεμβρίου του 2014. Γιατί; Κατά ένα μέρος λόγω μιας έκρηξης στην αγορά σε νέες ψυχοδραστικές ουσίες (που πωλούνται σαν “ethnobotanicals”) που έχει οδηγήσει σε μια ταχεία αύξηση στον αριθμό τον ενέσεων: ένας χρήστης ηρωΐνης κάνει χρήση 4-5 φορές την ημέρα - ένας χρήσης αυτών των ουσιών, 10-15 φορές. Ο άλλος λόγος είναι ότι η πρόσβαση σε καθαρές σύριγγες και βελόνες έχει δραματιά μειωθεί κατά την ίδια αυτή περίοδο, ώστε τα άτομα μοιράζονται βελόνες περισσότερο, και αυτό έχει οδηγήσει σε νέες λοιμώξεις.
Πηγή: Wikipedia

Υπάρχουν προγράμματα μείωσης της βλάβης στη Ρουμανία που αποσκοπούν να εμποδίσουν το μοίρασμα του εξοπλισμού συριγγών, και (κατ' επέκταση) των μεταδιδομένων μέσω τουα αίματος λοιμώξεων. Αυτά τα προγράμματα επίσης βοηθούν τους χρήστες ουσιών να πάρουν μέρος σε προγράμματα αποτοξίνωσης και επανένταξης. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Global Fund – αλλά από τότε που η χώρα εισήλθε στην ΕΕ, σταμάτησε να είναι κατάλληλη για χρηματοδότηση από το GF. Ούτε η εθνική κυβέρνηση, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν παράσχει χρήματα για να διαφυλάξουν τη συνέχιση των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, οπότε αυτές οι υπηρεσίες έπρεπε να περικοπούν.

Από το 2010, η χρηματοδότηση για το harm reduction μεταβάλλεται συνεχώς, επιτρέποντας στους παρόχους να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αλλά επίσης δημιουργώντας δυσκολίες στο να βρίσκονται τρόποι ώστε να περιλαμβάνεται η ανταλλαγή συριγγών και οι υπηρεσίες αποκατάστασης οπιοειδών από πιο γενικές χρηματοδοτήσεις, όπως το European Structural Funding. Ακόμη και η αποτελεσματικότητα της μείωσης της βλάβης, είναι ευρέως αποδεκτή και αναγνωρίζεται από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, αλλά οι θετικές φωνές δεν έχουν συνοδευτεί από δεσμεύσεις για οικονομκή ενίσχυση. Η κατάσταση οδηγεί σε διακοπές στην παροχή υπηρεσιών, όπως συνέβη τον Ιούλιο του 2013 όταν οι οργανώσεις κοινωνικών υπηρεσιών, μαζί με το PWID, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με την προοπτική προσωρινής διακοπής λόγω έλλειψης εξοπλισμού και φαρμάκων, οδηγήθηκαν σε διαμαρτυρίες, καλώντας για επείγουσα υποστήριξη της μείωσης της βλάβης.

Πολλοί χρήστες ζουν στους δρόμους ή, το χειμώνα, σε συστήματα δημοσίων υπονόμων, υπόγεια, όπου δεν υπάρχει καθαρό νερό ή πρόνοια για οποιαδήποτε υγιεινή. Τα σκουπίδια από τα ναρκωτικά και η ενόχληση είναι μια συνεχής πηγή εδυσαρέσκειας για τους κατοίκους. Οι οργανώσεις κοινωνικων υπηρεσιών συνεργάζονται για να δημιουργήσουν drug consumption rooms όπου τα άτομα μπορούν να κάνουν χρήση κάτω από υγειονομική επίβλεψη, σε ένα υγιεινό περιβάλλον, χωρίς σκουπίδια, ή ενοχλώντας άλλους ανθρώπους. Το Βουκουρέστι χρειάζεται να δημιουργήσει μια στρατηγική τεσσάρων επιπέδων και να παρέχει υποστήριξη στην πρόληψη, θεραπεία και μείωση της βλάβης, όπως επίσης και να εκπαιδεύσει αστυνομικούς να συνεργάζονται με αυτές τις υπηρεσίες. Παρακαλώ υποστηρίξτε τη λίστα υπογραφών!
Ο συνερ΄γατης μας στην εκστρατεία στη Ρουμανία είναι το Romanian Harm Reduction Network. Για να μάθεις περισσότερα για την κατάσταση στη Ρουμανία, παρακολούθησε την ταινία Drugreporter που έγινε μαζί με το Romanian Harm Reduction Network.

Λίστα υπογραφών

Εάν υποστηρίζεις την καμπάνια μας για να γίνουν οι πόλεις μας ασφαλέστερες, παρακαλώ δράστε ενεργά υπογράφοντας τη σχετική λίστα!