Bukarest

Hosszú évekig a HIV fertõzés nagyon ritka volt a bukaresti intravénás fogyasztók körében. Ez a helyzet drámaian megváltozott az elmúlt években: a 2007-ben négy HIV fertõzést regisztráltak, 2014. december 31-ig számuk 801-re nõtt. Miért? Részben az új pszichoaktív szerek fogyasztásának emelkedése vezetett az injektált droghasználat gyors növekedésévhez: míg a heroin használói napi 4-5 alkalommal injektálnak, addig egy stimulánst használó 10-15-ször. Ugyanebben az idõszakban drámaian visszaesett a tiszta tûkhöz és fecskendõkhöz való hozzáférés, ezért a fogyasztók gyakrabban osztották meg a felszereléseiket, ez pedig új fertõzésekhez vezetett.
Forrás: Wikipedia

Romániában mûködnek ártalomcsökkentõ programok, melyek célja az injektáló felszerelés megosztásának, ezáltal a véren keresztüli fertõzések megelõzése. Ezek a programok egyúttal segítenek, hogy a fogyasztók detoxikálásba és rehabilitációba kerüljenek. A legtöbb ilyen programot a Globális Alap támogatta, de miután az ország belépett az EU-ba, ez a pénz nem állt többé rendelkezésre. Se a nemzeti kormány, se a városi tanács nem biztosított pénzt az ártalomcsökkentõ programok fenntartására, úgyhogy a szolgáltatásokat vissza kellett vágni.

2010 óta az ártalomcsökkentés támogatása ingadozik, ami lehetõvé teszi a szolgáltatóknak a további mûködést, de nagy találékonyságot igényel az EU-s források lehívása, mivel azokat többnyire más célokra írják ki. Annak ellenére, hogy az ártalomcsökkentés hatékonyságát széles körben elismerik és a döntéshozók is felismerték, a pozitív nyilatkozatokat nem követi pénzügyi kötelezettségvállalás. Ez a helyzet esetenként a szolgáltatások felfüggesztését eredményezi, ahogy az 2013 júliusában is történt, amikor a programok ideiglenes bezárásával szembesülve közös tüntetésbe kezdtek a civil szervezetek és az injektáló droghasználók, hogy felhívják a figyelmet az ártalomcsökkentés válságos helyzetére.

Számos droghasználó él az utcákon, illetve télen a városi csatornarendszerben a föld alatt, ahol nincs ivóvíz és higiénikus környezet. A drogszemét és a rendzavarás rendszeresen problémát okoz a szomszédoknak. A civil szervezetek most azért lobbiznak, hogy drogfogyasztói szobák nyíljanak, ahol az emberek orvosi felügyelet mellett adhatják be a magukkal hozott drogot higiénikus környezetben, szemetelés és mások zavarása nélkül. Bukarestnek egy négy pilléres drogstratégiára van szüksége és támogatást kell nyújtania a prevencióra, a kezelésre, az ártalomcsökkentésre, valamint ki kell képeznie a rendõröket, hogy együttmûködjenek ezekkel a szolgáltatásokkal. Kérjük, támogasd a petíciónkat!
A romániai kampányunk partnere a Romanian Harm Reduction Network. Hogy többet megtudj a romániai helyzetrõl, nézd meg a Drogriporter Romanian Harm Reduction Network-kel készített filmjét: https://www.youtube.com/watch?v=Tvl7Ddfa8OE.

Petíció

Ha támogatod a városok biztonságosabbá tételéért folytatott kampányunkat, írd alá a petíciót!