Bukaresztu

Przez wiele lat, w Bukareszcie dochodziło do zakażeń HIV wśród osób zażywających narkotyki w iniekcjach bardzo rzadko. Ta sytuacja zmieniła się dramatycznie w ostatnich latach - podczas gdy w 2007 roku odnotowano zaledwie 4 nowe przypadki zakażenia HIV, to już od tego czasu do dnia 31 grudnia 2014 odnotowano aż 801 nowych zakażeń. Co jest powodem takiej sytuacji? Częściowo spowodował to boom na rynku nowych używek psychoaktywnych (sprzedawanych jako "ethnobotanicals"), który doprowadził do szybkiego wzrostu liczby użytkowników wstrzykujących narkotyki. Podczas gdy heroinę wstrzykuje się średnio ok. 4-5 razy dziennie, tak stymulanty nawet 10-15 razy. Innym wyjaśnieniem może być ograniczona dostępność do czystych igieł i strzykawek, która dramatycznie spadła w tym samym okresie, więc użytkownicy korzystali ze wspólnego sprzętu do iniekcji, co doprowadziło do nowych zakażeń

Istnieją programy redukcji szkód w Rumunii, które mają na celu zapobieganie dzielenia się sprzętem do iniekcji, a zatem ograniczają rozprzestrzenianie się zakażeń przenoszonych przez krew. Programy te pomagają także osobom uzależnionym dostać się na detoksykację i rehabilitację. Większość z tych programów była finansowana przez Fundusz Globalny, jednak po wejściu kraju do UE, Rumunia przestała kwalifikować się do państw mogących starać się o dotacje z Globalnego Funduszu. Ani rząd krajowy, ani Rada Miasta nie dostarczyły żadnych środków zastępczych, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania programów redukcji szkód, więc usługi te częściowo przestały istnieć.

Od 2010 roku, finansowanie redukcji szkód jest niestabilne, umożliwia pracownikom kontynuowanie serwisu, ale także stawia przez nowymi wyzwaniami w poszukiwaniu sposobów na finansowanie programów wymiany igieł i strzykawki oraz programów substytucyjnych, choćby z takich źródeł jak Europejski Funduszy Strukturalny. Mimo, że skuteczność redukcji szkód jest powszechnie akceptowana i uznawana przez decydentów, pozytywne stanowisko w tej sprawie nie zostało poparte zobowiązaniem finansowym. Sytuacja ta prowadzi do przerw w świadczeniu usług, jak to miało miejsce w lipcu 2013, gdy doszło do czasowego zamknięcia serwisu z powodu braku leków i sterylnego sprzętu, zaś organizacje społeczeństwa obywatelskiego wraz z PWID rozpoczęły protest, wzywając do natychmiastowej pomocy na rzecz programów redukcji szkód.

Wielu użytkowników narkotyków żyje na ulicy lub w zimie- w kanalizacji publicznej, pod ziemią, gdzie nie ma czystej wody i nie są spełnione warunki higieniczne. Zanieczyszczenia związane z używaniem narkotyków są uciążliwym i stałym źródłem nieporozumień wśród mieszkańców okolicy. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego apelują o tworzenie pomieszczeń do bezpiecznego zażywania narkotyków, w którym ludzie będą w mogli używać swoich substancji pod nadzorem lekarza, w higienicznych warunkach, bez zaśmiecania lub przeszkadzania innym osobom. Bukareszt musi stworzyć strategię narkotykową opartą na czterech filarach i zapewnić wsparcie, prewencję, leczenie i redukcję szkód, a także współpracę z policją w realizacji tych usług. Prosimy o wsparcie naszej petycji!
Naszym partnerem kampanii w Rumnii jest Romanian Harm Reduction Network. By dowiedzieć się więcej o sytuacji w Rumunii, obejrzyj film Drugreporter wyprodukowany we współpracy z Romanian Harm Reduction Network.

Petycja

Jeeli popierasz kampaniê na rzecz bezpieczeñstwa w naszych miastach, podejmij dziaanie i podpisz petycjê!