BUKUREŠŤ

V Bukurešti boli prípady HIV medzi injekčnými užívateľmi drog mnoho rokov veľmi ojedivelé. To sa dramaticky zmenilo práve počas posledných rokov. V roku 2007 to boli 4 nové prípady HIV infekcie, do 31.12.2014 to bolo až do 801 prípadov HIV. Prečo? Jedným z dôvodom je boom užívania tzv. nových psychoaktívnych látok, hlavne stimulantov (predávaných ako “ethnobotanicals”), čo viedlo k rapídnemu nárastu injekčného užívania. Priemerne užívateľ heroínu potrebuje injikovať 4-5x denne, no užívateľ takéhoto stimulantu 10-15x denne. Ďalším vysvetlením je tiež dramatický pokles dostupnosti sterilných injekčných striekačiek. To znamená, že ľudia zdieľajú injekčné striekačky častejšie a to prináša masívnejšie šírenie krvou prenosných ochorení. Source: Wikipedia

V Rumunsku existujú na harm reduction (na zníženie rizík) zamerané programy, ktorých cieľom je zabrániť zdieľaniu injekčných striekačiek a šíreniu krvou prenosných infekcií. Takéto programy tiež pomáhajú užívateľom drog vyhľadať liečebnú pomoc. Väčšina takýchto programov bola financovaná v rámci Globálneho fondu, no po vstupe krajiny do EÚ už takéto finacovanie z Globálneho fondu nie je možné. Ani vláda, ani mesto neposkytujú financie na udržanie harm reduction programov, čo vedie k obmedzeniu týchto služieb.

Od roku 2010 financovanie harm reduction služieb kolísalo. To síce umožnilo poskytovať služby naďalej, no bola výzva zahrňuť výmenu injekčných striekačiek alebo substitučnú liečbu do širšieho rámca financovania, napríklad v rámci Euróspkych štrukturálnych fondov. Hoci je efektivita harm reduction programov dokázaná a uznaná dokonca aj politikmi, neprinieslo to žiadnu pozitívnu odozvu vo forme financovania. Táto situácia vyvrcholila k zastaveniu služieb v júli 2013. Programy čelili jasnej perspektíve minutia injekčného materiálu a liekov, a tak sa mimovládne organizácie spolu s užívateľmi drog vybrali protestovať do ulíc, volajúc po okamžitej podpore harm reduction služieb.

Mnoho užívateľov drog tu žije na ulici a v zime v podzemí v rámci verejných kanalizácií. Bez čistej vody a prístupu k hygiene. Odpad súvisiaci s užívaním drog, rozruchy sú stálym dôvodom nespokojnosti okolitých obyvateľov. Mimovládne organizácie teraz lobujú za vytvorenie injekčnej miestnosti, kde budú môcť títo ľudia užiť drogy pod zdravotníckym dohľadom, v hygienickom prostredí a bez tvorenia odpadu na ulici či rušenia okolia. Bukurešť potrebuje prijať a podporiť stratégiu k drogám postavenú na 4 piliéroch - prevencii, liečbe, harm reduction a efektívnej práce vytrénovanej polície, ktorá by dokázala s týmito službami spolupracovať. Prosím podporte našu petíciu!
Partnerom kampane z Rumunska je Romania is the Romanian Harm Reduction Network (http://rhrn.ro). Ak sa chcete dozvedieť viac o situácii v Rumunsku, pozrite si film z dielne Drugreporter, ktorý bol vytvorený v spolupráci s Romanian Harm Reduction Network. https://www.youtube.com/watch?v=Tvl7Ddfa8OE

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!