БУДАПЕЩА

Будапеща преживя значителна промяна в пазара на наркотици от 2009: употребата на хероин спадна почти до нула, докато хиляди хора инжектират нови психоактивни вещества – синтетични стимуланти, произведени в Китай и Индия. Тези наркотици се инжектират по-често, по 10-15 пъти на ден. Хиляди маргинализирани инжектиращи, много от които роми, живеят в бедни квартали, без достъп до здравни услуги, като се инжектират в затънтени места, паркове и изоставени сгради. Изхвърлените спринцовки предизвикват обществена тревога, а използването на общи игли и спринцовки води до инфекции. Между 2011 и 2014 ръстът на хепатит С сред инжектиращите се е увеличил почти двукратно.

За съжаление местните управляващи не разпознават реалната причина на проблема, а вместо това, обвиняват програмите за обмен на игли и спринцовки за увеличаването на уличната употреба на наркотици. В резултат от това, две от тези програми бяха затворени миналата година. Решението не е в затварянето на здравни служби, които помагат на хората, а в това да бъдат подкрепени да създават чиста и безопасна среда, където употребяващите наркотици да могат да отидат, вместо да се инжектират по улиците. Будапеща се нуждае от стратегия по наркотиците, основана на превенция, лечение, намаляване на вредите и прилагане на закона, а също така от координатор по наркотиците и бюджет за прилагане на стратегията. Помогнете ни да променим политиките по наркотиците и подпишете нашата петиция!
За да научите повече за ситуацията в Унгария, вижте филма на Дръгрипортър. https://www.youtube.com/watch?v=CfzcKHBz_kM

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!