BUDAPEŠŤ

Žiaľ, politici nedokázali identifikovať reálny príčinu problémov a obvinili programy výmeny injekčných striekačiek za otvorenú drogovú scénu. Dôsledkom toho boli za posledný rok zavreté 2 programy výmeny striekačiek. No riešenie týchto problémov nespočíva v zatváraní programov, ktoré pomáhajú ľuďom. Naopak, malo by sa investovať viac podpory do vytvorenia bezpečného a čistého miesta, kde môžu užívatelia namiesto užívania drog priamo na ulici prísť. Budapesť potrebuje stratégiu zameranú na prevenciu, liečbu, harm reduction (znižovanie rizík) a dodržiavanie zákona. Potrebuje však koordinátora venujúceho sa drogám a rozpočet na implementáciu tejto stratégie. Prosím, pomôžte nám zmeniť drogovú politiku a podpíšte petíciu!

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!
Ak sa chcete dozvedieť viac o situácii v Maďarsku, pozrite si film z dielne Drugreporter: https://www.youtube.com/watch?v=CfzcKHBz_kM

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!