BUDIMPEŠTE

U Budimpešti se dogodila velika promena na tržištu droga od 2009. godine – Upotreba heroina je opala gotovo do nule, dok hiljade ljudi injektira nove psihoaktivne supstance – sintetske stimulanse koji se proizvode u Kini ili Indiji. Ove droge se injektiraju frekventnije, deset do petnaest puta dnevno. Hiljade marginalizovanih injektirajućih korisnika droga, od kojih su mnogi Romi, žive u siromašnim delovima grada i nemaju pristup adekvatnim zdravstvenim uslugama. Oni injektiraju drogu na skrivenim mestima, parkovima i napuštenim zgradama. Iskorišćen i bačen pribor za injektiranje izaziva ozbiljnu zabrinutost društvene zajednice. Međusobna razmena pribora za injektiranje vodi ka većem broju krvno prenosivih infekcija. Između 2011. i 2014. godine stopa Hepatitis C infekcije se gotovo udvostručila među injektirajućim korisnicima droga.

Nažalost, donosioci odluka na lokalnom nivou nisu svesni pravih uzroka problema i od programa smanjenja štete je napraviljeno žrtveno jagnje, dva ovakva programa su zatvorena prošle godine. Ispravno rešenje nije zatvaranje zdravstvenih programa koji pružaju pomoć ljudima – već pružanjem podrške ovim programima kako bi se oformilo čisto i bezbedno okruženje u kome korisnici droga mogu da injektiraju, umesto na ulicama. Budimpešti je potrebna strategija prema drogama zasnovana na programima prevencije i lečenja, programima smanjenja štete i sprovođenja zakona, ali i imenovati koordinatora za droge, i budžet kako bi se strategija implementirala. Molimo pomozite nam da promenimo politiku prema drogama i potpišite peticiju!
Da saznate više o situaciji u Mađarskoj, pogledajte film Drugreportera: https://www.youtube.com/watch?v=CfzcKHBz_kM

Peticija

Ukoliko podržavate našu kampanju, a kako bi uèinili naše gradove bezbednijim, molimo uključite se u akciju i potpišite peticiju!