Уличната употреба на наркотици е
нарастващ проблем в нашите градове

Размянята на консумативи за инжектиране сред хората, които използват наркотици, крие рискове от заравяване с кръвнопреносими инфекции, като хепатит С и ХИВ. На използваните игли и спринцовки, изхвърлени по улиците, се гледа с много лошо око от хората, живеещи в района. Разрешаването на този проблем не зависи от полицията. Арестите на хората, които употребяват наркотици, не намаляват броя на употребяващите, но ги принуждават да приемат по по-рискови начини и да изхвърлят инструментите си възможно най-бързо. Старите методи за борба с проблемите с наркотиците не работят. Тази кампания намира ново разрешение на проблема - предоставяне на стаи за консумация.

Ако създадем пространства, в които употребяващите наркотици могат да ги използват със стерилни консумативи, в супервизирана среда, можем да намалим рисковете от свръхдози, предаването на кръвнопреносими инфекции и да намалим количеството на изхвърлените консумативи по улиците си. Компанията "Пространство за промяна" цели да промотира прагматични решения на проблемите с наркотиците - моля, проверете по-надолу, за да намерите повече информация относно проблемите и реалните решения, които са доказали своята ефективност в много големи градове по света! Ако сте съгласни, че наказанията не променят статуквото, моля попълнете нашата петиция!

Открита наркосцена Хората, които употребяват наркотици, често са маргинализирани в обществото: нямат работа, дом или семейство. Те прекарват голямат част от живота си по улиците, набавяйки си наркотици, които употребяват по тъмни алеи и входове, в нехигиенични условия. Това причинява неудобство на живущите в квартала. Нерядко те споделят използвани игли и спринцовки, а след това ги изхвърлят на улицата, за да не бъдат арестувани от полицията.

Инфекции Всяко трето инфектиране с ХИВ, извън южната част на Африка, се асоциира с размяната на игли и спринцовки между хора, които използват наркотици. Друг, по-малко познат вирус - хепатит С - е дори по-заразен и сега се разпространява сред инжекционно употребяващите наркотици по-бързо, отколкото във всяка друга група. Лечението на тези инфекции струва много повече от превенцията с раздаване на стерилни консумативи за инжектиране и осигурявавено на хигиенична среда.Photo: Ben art core

Нови огнища на ХИВ в Европа Дълго време нивата на инфектиране с ХИВ сред хората, които употребват наркотици, се запазваха ниски в повечето европейски страни. Сега това се променя в резултат от финансовата криза в Европа. Често общественото здраве и социалните услуги са първите жертви на мерките за строги финансови икономии. Градове като Атина, Букурещ и София се сблъскаха с високи нива на заразяване, сред хората които употребяват наркотици. От примери в други страни знаем, че епидемията не спира само в групата на употребяващите наркотици, а се разпространява в генералната популация, чрез необезопасен секс.

Легални синтетични наркотици През 2009 имаше безпрецедентна вълна на разпространение на нови синтетични наркотици в Европа. Тези вещества, често определяни като "легална синтетика" от медиите, не са част от наркотиците в забранителните списъци, но имат близки ефекти до тях. В някои градове, като Будапеща и Букурещ, хиляди хора, употребяващи наркотици, започнаха да инжектират тези нови субстанции. Докато хероина се инжектира 3-4 пъти дневно, тези вещества се приемат 10-15 пъти дневно, повишавайки рисковете от инфектиране.

Замърсени игли и спринцовки Използваните игли и спринцовки, капачки и останалите консумативи за инжектиране ежедневно присъстват в тези части на града, където хората употребяват наркотици по улиците. Независимо, че няма регистрирани случаи на заразяване на хора, които са имали досег с тях, тези отпадъци често генерират страх, гняв, отвращение и фрустрация.

Наказанието не е решение

По-големият брой патрулиращи полицаи и повечето арести не намаляват употребата на наркотици или разпространението на замърсени игли и спринцовки. Напротив, страхът от полицията кара употребяващите да изхвърлят мръсните си консумативи възможно най-бързо. Има доказателства, че ограничаването на достъпа до чисти консумативи за инжектиране, няма да намали броя на хората, употребяващи наркотици, а ще усили споделянето на общи игли и спринцовки, което ще причини нови заразявания с кръвнопреносими инфекции. Пренаселените затвори се превръщат в инкубатор на инжекционната употреба на наркотици и разпространието на инфекции.

Четиристълбов модел за намаляване
на проблемите с наркотиците

Превенция“ за хората, които не са ползвали наркотици или само експериментират с тях, трябва да се промотира научно доказано обучение в училищата, сред семействата и в клубовете за забавление!

Намаляване на щетите “ за инжекционно употребяващите наркотици трябва да се осигурят стерилни консумативи за инжектиране и безопасно среда, където те могат да употребяват, без да притесняват останалите, да се избягва инфектирането и свръхдозите. Тези програми трябва да са вход към други услуги!

Лечение“ за хората, които искат да спрат употребата на наркотици, е нужно да се предоставят консултиране, детоксификация, терапевтични общности и програми за социална реинтеграция.

Приложение на закона“ за да защити обществото, полицията трябва да запази публичните пространства безопасни, като насочва хората, които взимат наркотици, към стаите за консумация.

Това наричаме метода на четирите стълба. Всеки град трябва да създаде собствена стратегия за наркотиците, базирана на тези четири стълба, да осигури координация и адекватно финансиране за изпълнението й. Градовете, които въведат този метод, ще могат да постигнат големи успехи в намаляването на употребата на наркотици на обществени места и намаляването на вредите. Първите градове, които експериментираха с този подход, бяха в Швейцария. Първата стая за консумация тям е отворена през 1986г., след което други градове последваха примера им - Холандия, Германия, Испания, Австралия, Канада, Дания, Люксембург и Норвегия. Стая за консумация беше открита и в Атина през 2013, а следващите ще бъдат отворени в Париж и Лисабон. В момента в тези страни има над 90 стаи за консумация на наркотици. И докато употребата на наркотици не се увеличава, в тях са спасени много човешки животи. В стаите за консумация няма нито един смъртен случай от свръхдоза.

Все повече градове осъзнават, че преследването и наказването на хората, които употребяват наркотици, създава много проблеми, но ако създадем защитена и хигиенична среда, супервизирана от здравни и социални професионалисти, можем да намалим свръхдозите, уличната употреба на наркотици с всичките й рискове, замърсяването на публичната среда и разпространението на инфекции. И като бонус, тези стаи могат да подпомогнат зависимите хора да започнат лечение!

Стаи за употреба на наркотици

Стаите за безопасна употреба на наркотици не са лукс - те са инвестиция, която ще е полезна за цялото общество, а не само за хората употребяващи наркотици! В градовете където тези стаи работят

Уличната употреба на наркотици намалява

Употребяващите наркотици вече не се инжектират по тъмни алеи и паркове, а в супервизирани стаи;

Нивото на инфектиране с кръвнопреносими инфекции е намалено

Употребяващите наркотици използват стерилни консумативи и не споделят инструментите си;

Повече хора, употребяващи наркотици, постъпват на лечение

Зависимите хора са мотивирани и имат достъп до лечебни програми, повече хора ще спрат да употребяват наркотици;

Замърсяването с изхвърлени игли и спринцовки намалява

Замърсените игли и спринцовки от стаите за инжектиране се унищожават безопасно, а нито една игла не излиза по улиците;

Броят на смъртни случаи от свръхдоза е намален

Ако някой направи свръхдоза в стаята, здравните специалисти могат незабавно да се намесят.

Карта на градовете

В тази кампания участват неправителствени организации от осем града: Атина, Белград, Братислава, Букурещ, Будапеща, Порто, София и Варшава. Кликнете върху града на картата за да научите повече, относно специфичните проблеми и разрешаването им!

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!