Używanie narkotyków na ulicach
to narastający problem naszych miast

Używanie tych samych strzykawek przez wielu użytkowników prowadzi do zakażeń, takich jak WZW typu C albo HIV. Wyrzucone igły leżące na ulicach nie są mile widziane przez mieszkańców. Rozwiązanie problemu nie leży w rękach Policji - aresztowanie osób uzależnionych nie zredukuje ich liczby, ale spowoduje, że będą używać w bardziej ryzykowny sposób, oraz że będą wyrzucać igły na ulice naszych miast. Dotychczasowe metody przeciwdziałania problemom narkotykowym nie działają. Jest to kampania mająca na celu znalezienie nowego sposobu na rozwiązanie tego problemu – zapewnienia pokojów służących do bezpiecznych iniekcji.

Jeżeli stworzymy miejsca, gdzie osoby uzależnione będą mogły zażyć substancje psychoaktywne używając sterylnego sprzętu i pod nadzorem, będziemy mogli zredukować ryzyko przedawkowania i zakażenia, a także zachowania kryminalne na ulicach! Kampania Room for Change – Pokoje Wymiany ma na celu promowanie pragmatycznych rozwiązań problemów narkotykowych - przewiń dalej aby znaleźć więcej informacji na temat tych problemów i rzeczywistych rozwiązań, które sprawdziły się w wielu dużych miastach świata! Jeżeli zgadzasz się, że karanie nie jest skutecznym rozwiązaniem, podpisz naszą petycję!

Otwarte sceny narkotykowe - Open drug scenes – Ludzie zażywający substancje psychoaktywne w iniekcjach często żyją na skraju społeczeństwa: nie mają pracy, domu ani rodziny. Spędzają większość czasu na ulicy, starając się zdobyć narkotyki, które zażywają w ciemnych zaułkach i bramach w niehigienicznych warunkach. To powoduje nieprzyjemne sytuacje dla otoczenia. Wymieniają się strzykawkami i igłami, które zwykle pozostawiają na miejscu, aby uniknąć aresztowania przez policję.

Zakażenia – Co trzecie zakażenie HIV poza terenem Afryki Subsaharyjskiej ma związek z wymienianiem się sprzętem iniekcyjnym. Inny, mniej znany wirus, WZW typu C, jest jeszcze bardziej zaraźliwy i rozprzestrzenia się wśród osób uzależnionych szybciej niż w jakiejkolwiek innej grupie. Leczenie chorób spowodowanych przez te wirusy kosztuje dużo więcej niż zapobieganie im poprzez dystrybucję czystego sprzętu iniekcyjnego oraz zapewnienie higienicznych warunków.Photo: Ben art core

Nowe ogniska HIV w Europie – Przez długi czas odsetek zakażeń HIV wśród osób uzależninyc w większości krajów europejskich pozostawał niewielki. W konsekwencji kryzysu finansowego w Europie, sytuacja ta zmienia się. Zdrowie publiczne i pomoc społeczna to często pierwsze „ofiary” oszczędności budżetowych. Miasta takie jak Ateny, Bukareszt i Sofia dostrzegają duże ogniska zakażeń HIV wśród osób uzależnionych. Na przykładzie innych krajów wiemy, że epidemia nie zatrzymuje się na grupie osób uzależnionych - rozszerza się na całą populację, choćby innymi drogami zakażenia jak seks bez zabezpieczeń.

Dopalacze - Legal highs – W 2009 roku w Europie nadeszła bezprecedensowa fala syntetycznych substancji psychoaktywnych. Te substancje, często zwane przez media dopalaczmi(legal highs) nie znajdują się na liście substancji zakazanych, co nie oznacza, że nie wywołują efektów zażywania tradycyjnych nielegalnych substancji. W niektórych miastach, takich jak Budapeszt i Bukareszt, tysiące osób uzależnionych zaczynało od takich właśnie substancji. Heroinę zażywa się średnio 3-4 razy dziennie, tymczasem te substancje zażywane są 10-15 razy na dzień, co zwiększa ryzyko infekcji.

Przedawkowania – Zużyte igły i strzykawki, sreberka i inne związane z używaniem narkotyków w iniekcjach odpady można codziennie zobaczyć na ulicach w tych częściach miast, gdzie ludzie zażywają narkotyki iniekcyjne. Chociaż wciąż nie stwierdzono przypadku zakażenia osoby postronnej chorobą przenoszoną przez krew za pośrednictwem wyrzuconej igły lub strzykawki, takie zużyte sprzęty zawsze budzą strach, gniew, odrazę i frustrację.

Karanie nie jest rozwizaniem

Wiêksza liczba policjantów patrolujcych ulice i aresztujcych u¿ytkoników narkotyków nie prowadzi do ograniczenia u¿ywania, ani te¿ do redukcji odpadów na ulicach, które wi¿ siê z u¿ywaniem. Przeciwnie, strach przed policj mo¿e powodowaæ wyrzucanie zu¿ytych igie³ w po¶piechu na ulicê. S dowody na to, ¿e ograniczenie dostêpu do czystych igie³ nie prowadzi do redukcji liczby osób uzale¿nionych na ulicach, a wrêcz przeciwnie ? zachêca do wymieniania siê sprzêtem injekcyjnym miêdzy sob, co prowadzi do rozprzesrzeniania siê zaka¿eñ. Przepe³nione wiêzienia s skupiskiem uzale¿nieñ i zaka¿eñ zwizanych z narkotykami.Czterofilarowe rozwiązanie problemu narkotykowego

Zapobieganie – dla tych, którzy nigdy nie używali substancji psychoaktywnych, albo eksperymentują, musimy zapewnić opartą na rzetelnej wiedzy edukację narkotykową w szkole, w rodzinie oraz w klubach!

Redukcja Szkód – dla używających subsntacji psychoaktywnych w iniekcjach musimy zapewnić sterylny sprzęt injekcyjny i bezpieczne miejsce, gdzie będą mogli zażyć narkotyki nie przeszkadzając innym, co przeciwdziałać będzie zakażeniom i śmiertelnym przedawkowaniom. Tego rodzaju programy powinny być punktem wyjścia dla innych rodzajów pomocy!

Leczenie – dla tych, którzy używają substancji psychoaktywnych i chcą podjąć leczenie, musimy zapewnić poradnictwo, detoksykację, grupy terapeutyczne i programu reintegracji społecznej.

Przestrzeganie prawa – dla społeczeństwa, policja powinna zapewniać bezpieczeństwo w miejscach publicznych, kierujac osoby uzależnione do pokojów injekcyjnych.

To właśnie nazywamy czterofilarowym podejściem. Każde miasto musi stworzyć swoją własną strategię narkotykową opartą na czterech filarach, powołać koordynatorów ds. narkotyków i przyznać adekwatny budżet w celu wprowadzenia strategii. Miasta, które wprowadziły to podejście osiągnęły wielki sukces w postaci redukcji zażywania narkotyków na ulicach i związanych z tym szkód. Pierwsze miasta, które przeprowadziły eksperyment znajdowały się w Szwajcarii, gdzie pierwszy pokój injekcyjny został otwarty w 1986 r. Kilka innych miast w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Australii, Kanadzie, Danii, Luxemburgu i Norwegii poszło za tym przykładem. Pokój injekcyjny został otwarty w Atenach w 2013, a niedługo potem w Paryżu i Lizbonie. Obecnie w tych krajach funkcjonuje ponad 90 takich miejsc. Co ważne, nie powstanie programów nie wpłyneło na zwiększenie liczby użytkowników narkotyków, zaś uratowały wiele ludzkich istnień. Na ich terenie nie odnotowano żadnego zgonu.

Coraz więcej miast zdaje sobie sprawę z tego, że karanie ludzi za używanie narkotyków tylko kreuje kolejne problemy - ale jeżeli stworzymy bezpieczne i higieniczne miejsca nadzorowane przez personel medyczny i opiekę społeczną, możemy zredukować przypadki przedawkowań oraz używania narkotyków na ulicach ze wszystkimi niedogodnościami, odpadami i zakażeniami. A w dodatku te miejsca mogą pomóc osobom uzależnionym rozpocząć leczenie!

Pokoje injekcyjne

Bezpieczne pokoje injekcyjne to nie luksus - to inwestycja, która zaprocentuje nie tylko dla osób uzalenionych, ale i caego spoeczeñstwa! W miastach, w których otworzono pokoje injekcyjne,

Zredukowano uywanie narkotyków w miejscach publicznych

Uytkownicy substancji psychoaktywnych nie zaywaj narkotyków w ciemnych alekjach i parkach, ale w nadzorowanych pokojach;

Odsetek zakaeñ zmniejszy siê

Uytkownicy korzystaj ze sterylnego sprzêtu i nie wymieniaj siê igami;

Wiêcej osób uzalenionych rozpoczêo leczenie

Osoby uzalenione s motywowane i maj moliwo skorzystania z programów leczniczych, za wiêksza liczba osób decyduje siê na abstynencjê;

Na ulicach miast jest mniejœodpadów zwizanych z iniekcyjnym zaywaniem narkotyków

Odpady zwizane z iniekcyjnym zaywaniem narkotyków jako materiay toksyczne s bezpiecznie zbierane w pokojach injekcyjnych i ani jedna zanieczyszczona iga nie trafia na ulicê;

Spada liczba miertelnych przedawkowañ narkotyków

Jeeli dojdzie do przedawkowania narkotyków w pokoju injekcyjnym, pomoc medyczna moe od razu zainterweniowa.

Mapa miast

W kampanii bior udzia organizacje pozarzdowe z omiu miast: Aten, Belgradu, Bratysawy, Bukaresztu, Budapesztu, Porto, Sofii i Warszawy. Kliknij na miasto na mapie i dowiedz siê wiêcej o lokalnych problemach i ich rozwiazaniach!

Petycja

Jeeli popierasz kampaniê na rzecz bezpieczeñstwa w naszych miastach, podejmij dziaanie i podpisz petycjê!