Otvorená drogová scéna je v
našich mestách narastajúci problém.

Zdieľanie pomôcok na injikovanie medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy vedie k infekciám, akými sú hepatitída typu C alebo HIV. Pohodené striekačky sú na ulici nevítaní hostia a spôsobujú nevôľu okolitým obyvateľom. Riešenie však neleží v rukách polície - zatýkanie ľudí, ktorí užívajú drogy nepomôže znížiť počet užívateľov drog. Naopak, núti ich užívať drogy rizikovejším spôsobom a použité striekačky zahodiť čo najskôr po použití. Starý spôsob boja proti drogám nefunguje. Toto je kampaň pre nové riešenia - toto je Room for Change (Miesto pre zmenu).

Pokiaľ vytvoríme miesta, kde budú môcť užívatelia drog užiť svoju drogu so sterilnými pomôckami, pod dozorom, dokážeme znížiť riziko predávkovania a infekcií a tiež minimalizovať výtržnosti a neporiadok v uliciach, ktoré súvisia s užívaním drog! Kampaň Room for Change (Miesto pre zmenu) prináša pragmatické riešenia problémov s drogami - ďalej na tejto stránke nájdete viac informácií o problémoch a riešeniach, ktoré sa osvedčili vo viacerých veľkomestách na svete. Ak súhlasíte s tým, že tresty nie sú skutočným riešením, prosím, podpíšte našu petíciu.

Otvorená drogová scéna – Ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy často žijú na okraji spoločnosti: nemajú prácu, domov, stratili rodinu. Väčšinu svojho života trávia na ulici, zháňajú drogy, ktoré väčšinou užijú v tmavých uličkách a vo vchodoch, v nehygienických podmienkach. A to obťažuje okolitých susedov. Zdieľajú striekačky, ktoré následne často nechajú pohodené na zemi, aby sa vyhli stretu s políciou.

Infekcie – Každá tretia HIV infekcia mimo subsaharskej Afriky je spojená so zdieľaním injekčných pomôcok. Ďalší, menej známy vírus, hepatitídy typu C je ešte infekčnejší a medzi užívateľmi drog sa šíri ešte rýchlejšie než medzi inými ľuďmi. Liečba ochorení spôsobených týmito vírusmi stojí omnoho viac peňazí než ich prevencia prostredníctvom distribúcie injekčných striekačiek či iného zdravotníckeho materiálu a zabezpečenie hygienického prostredia.
Photo: Ben art core

Nové epidémie HIV v Európe – Po dlhú dobu, počet HIV infekcií medzi užívateľmi drog vo väčšine európskych miest ostával nízky. Dôsledkom finančnej krízy v Európe sa táto situácia mení. Verejné zdravie a sociálne služby sú prvé obete úsporných opatrení. Mestá ako Atény, Bukurešť a Sofia zažívajú veľké epidémie HIV infekcií medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy. Na základe skúseností z iných krajín zároveň vieme, že takáto epidémia sa nezastaví pri užívateľoch drog. Šíri sa ďalej v rámci širokej verejnosti, cez nechránený sex.

Nové legálne drogy – V roku 2009 došlo k bezprecedentnému nárastu užívania nových syntetických drog v Európe. Tieto médiami označované ako nové legálne drogy nie sú na zozname zakázaných látok, ale majú podobné účinky ako klasické drogy. V niektorých mestách (napríklad v Budapešti alebo v Bukurešti) tisíce užívateľov začalo tieto drogy užívať injekčne. Kým heroín je potrebné užiť 3-4x denne, tieto drogy musí človek užiť až 10-15x denne - čo vedie k vyššiemu riziku infekcií.

Odpad spojený s drogami – Použité ihly, striekačky, misky a iný odpad spojený s užívaním drog je každodennou realitou v tých častiach mesta, kde ľudia injikujú drogy na ulici. A síce nie sú zaznamenané prípady nakazenia sa cez pohodenú striekačku, tento odpad so sebou určite prináša strach, hnev, znechutenie a frustráciu.Trest nie je riešenie

Zvýšenie počtu policajných hliadok a zatýkanie užívateľov drog nevedie k zníženiu ich užívania, ani k zníženiu odpadu z užívaných drog (napríklad k menšiemu počtu pohodených striekačiek). Práve naopak, strach z polície môže užívateľov nútiť zahodiť ihly čo najskôr po použití. Existujú dôkazy, že zamedzenie prístupu k čistým striekačkám nevedenie k zníženiu počtu užívateľov na uliciach, ale skôr ku zdieľaniu striekačiek, a tým aj k novým infekciám. Preplnené väznice sú často ohniskom injekčného užívania a šírenia súvisiacich infekcií.Štvorpiliérový model riešení problémov s drogami

Prevencia – Potrebujeme sprístupniť na faktoch založené vzdelávanie o drogách pre ľudí, ktorí drogu ešte vo svojom živote neužili alebo s drogami len experimentujú. A to hlavne v rodinnom prostredí a v kluboch, kde sa títo ľudia zabávajú.

Harm reduction - znižovanie rizík – pre aktívnych injekčných užívateľov drog je potrebné sprístupniť programy výmeny a distribúcie sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a bezpečné miesto, kde môžu drogu užiť pod dozorom. Takéto miesta zamedzia obťažovaniu verejnosti, obmedzia šírenie infekcií a znížia riziko predávkovania. Tieto programy by mali slúžiť ako vstupná brána pre ďalšiu starostlivosť a pomoc.

Liečba – pre užívateľov, ktorí chcú s užívaním prestať, je potrebné zabezpečiť poradenstvo, detox, terapeutické komunity a programy zamerané na sociálnu reintegráciu.

Dodržiavanie zákona – pre ochranu komunity by mala polícia udržať verejné priestory bezpečné, napríklad nasmerovaním užívateľov drog do priestorov určených na užívanie.

Tieto body predstavujú štvorpiliérový model riešení problémov s drogami. Každé mesto potrebuje vlastnú stratégiu založenú na týchto odporúčaniach. Potrebuje určiť koordinátorov a vymedziť adekvátny rozpočet na implementáciu takejto stratégie. Mestá, ktoré by tento prístup zaviedli môžu dosiahnuť veľký úspech v redukcii užívania drog a súvisiacich rizík a škôd. Prvé mestá, ktoré vyskúšali prístup postavený na štyroch pilieroch boli vo Švajčiarsku. Prvé injekčné miestnosti tam boli otvorené už v roku 1986. Ďalšie mestá, ktoré nasledovali ich vzor boli v Holandsku, Nemecku, Španielsku, Austrálii, Kanade, Dánsku, Luxemburgu a v Nórsku. V roku 2013 bola injekčná miestnosť sprístupnená pre užívateľov aj v Aténach, ďalšími na rade sú Paríž a Lisabon. V súčasnosti je viac ako 90 takýchto miestností. tieto miestnosti preukázateľne nezvýšili počet užívateľov drog, no zachránili už nespočetné množstvo životov. V týchto priestoroch nebolo zaznamenané ani jedno úmrtie.

Stále viac miest si uvedomuje, že trestaním užívateľov sa len vytvárajú ďalšie problémy. Pokiaľ ale vytvoríme bezpečné a hygienické prostredie pod dohľadom zdravotného personálu a sociálnych pracovníkov, môžeme obmedziť počet predávkovaní, užívanie na uliciach, znečistenie ulíc, a infekcie. A ako bonus, tieto miestnosti môžu nasmerovať závislých ľudí do liečby.Injekčné miestnosti

Bezpečné injekčné miestnosti nie sú luxusom, ale sú investíciou, z ktorej má prospech celá spoločnosť, nie len užívatelia drog. V mestách, kde boli takéto miestnosti zavedené:

Nastal pokles užívania drog v uliciach

Užívatelia drog už neužívajú na ulici alebo v parkoch, ale v injekčných miestnostiach pod dohľadom.

Nastal pokles v šírení infekcií

Užívatelia drog používajú sterilné striekačky a iný zdravotnícky materiál, nezdieľajú striekačky.

Viac ľudí sa rozhodlo pre liečbu

Drogovo závislí sú motivovaní vstúpiť do liečby, majú ľahší prístup k liečebnému programu, čo vedie k zvýšeniu počtu vyliečených.

Počet pohodených striekačiek a iného odpadu sa na ulici znížil

Odpad po injekčnom užívaní je bezpečne zlikvidovaný ako nebezpečný odpad v injekčných miestnostiach.

Počet smrteľných predávkovaní klesol

V prípade, že v injekčných miestnostiach dôjde k predávkovaniu, zdravotný personál vie okamžite zasiahnuť a pomôcť.Mapa miest

Mimovládne organizácie z ôsmich miest spolupracujú na tejto kampani: Atény, Belehrad, Bratislava, Bukurešť, Budapešť, Lisabon, Sofia a Varšava. Klikni na mesto na mape pre viac informácií o miestnych problémoch a ich riešeniach.

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!