ПОРТО

Порто преживя огромно увеличение на инжекционната употреба на наркотици през 80-те; хората бяха шокирани от гледката на млади хора, които се инжектират на улицата, и настояваха полицията да се намеси. Криминализацията на хората, употребяващи наркотици не помогна, но вместо това резултатът беше рязко повишение на случаите на ХИВ и фатални свръхдози, защото употребяващите наркотици бяха избутани в маргинализирани общности. Португалското правителство декриминализира употребата на наркотици през 1999 и прие нова стратегия по наркотиците, насочена към предоставяне на превенция, лечение и услуги за намаляване на вредите сред употребяващите. Значителен брой употребяващи постъпиха на лечение, а тези, които не искаха да спрат с инжектирането, получаваха чисти игли и спринцовки. Този нов подход даде плодове и проблемите, свързани с инжекционната употреба на наркотици намаляха.

Когато икономическата криза удари Португалия, здравните и социалните служби станаха жертва за мерките за икономии. Употребяващите наркотици са „непопулярни“, така че винаги е лесно да се свие финансирането за услугите, насочени към тях. Но цената на това ще бъде платена от цялото общество, чрез смъртни случаи, болести и престъпления. Инвестицията в превенция, лечение и намаляване на вредите е инвестиция в бъдещото превръщане на Порто в по-здрав и по-безопасен град. Вече има програми, които предоставят заместителни медикаменти и стерилни комплекти за инжектиране на хората, употребяващи наркотици – бъдещата стъпка е да се създадат стаи, където те да могат да се инжектират в наблюдавана и хигиенична среда, вместо на улиците и по стъблищата. Знаем от опита на други градове, че тези стаи могат да бъдат отправна точка към други служби – такива за детоксификация и рехабилитация. В Португалия съществува правна рамка, която позволява създаването на стаи за консумация, но всеки още никой не я е ползвал. Време е управляващите да започнат да използват тази рамка – подпишете нашата петиция и искайте да го направят!
Нашият партньор за кампанията в Португалия е АПДЕШ. За да научите повече за ситуацията в Португалия, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на АПДЕШ. https://www.youtube.com/watch?v=KtNrsSb3-CM

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!