ΠΌΡΤΟ

Το Πόρτο βίωσε μια τεράστια αύξηση στη χρήση ενδοφλεβίων ουσιώ ντη δεκαετία του 80. Οι άνθρωποι σοκάρονταν βλέποντας άλλους νέους ανθρώπους να κάνουν χρήση στο δρόμο, και παρότρυναν την αστυνομία να παρέμβει. Η ποινικοποίηση των ατόμων που έκαναν χρήση δεν βοήθησε, ωστόσο. Αντίθετα, οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο των HIV λοιμώξεων και των θανάτων από υπερβολική δόση, επειδή οι χρήστες είχαν ωθηθεί στο περιθώριο της κοινωνίας. Η Πορτογαλική κυβέρνηση αποποινικοποίησε τη χρήση το 1999, και εισήγαγε μια νέα στρατηγική που αποσκοπούσε στην πρόληψη, θεραπεία και σε υπηρεσίες μείωσης της βλάβης για χρήστες. Σημαντικός αριθμός χρηστών ηρωΐνης μπήκε σε θεραπεία, και σε αυτούς που δεν ήθελαν να σταματήσουν την ενδοφλέβια χρήση δόθηκαν αποδτειρωμένες σύριγγες και βελόνες. Αυτή η νέα προσέγγιση έχει αποδώσει καρπούς, και τα προβλήματα σε σχέση με την ενδοφλέβια χρήση έχουν μειωθεί.

Όταν η οικονομική κρίση έπληξε την Πορτογαλία, οι κοινωνικές και οι υπηρεσίες υγείας συχνά έπεσαν θύματα των μέτρων οικονομικής λιτότητας. Οι χρήστες δεν είναι μια δημοφιλής πληθυσμιακή ομάδα – έτσι είναι πάντα εύκολο να περικοπεί η χρηματοδότηση υπηρεσιών που τους στοχεύουν. Αλλά το κόστος αυτής της πολιτικής θα πλήξει την κοινωνία στο σύνολό της, με όρους αριθμού θανάτων, νοσημάτων, εγκλήματος. Μια επένδυση στην πρόληψη, θεραπεία, και τη μείωση της βλάβης είναι επένδυση στο μέλλον – κάνοντας το Πόρτο υγιέστερο και ασφαλέστερο. Υπάρχουν ήδη προγράμματα που διανέμουν φάρμακα υποκατάστασης και αποστειρωμένο εξοπλισμό σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν φάρμακα – ο μελλοντικός δρόμος είναι να δημιουργηθούν δωμάτια όπου θα μπορούν να κάνουν χρήση σε ένα επιβλεπόμενο και υγιεινό περιβάλλον, αντί για τους δρόμους. Γνωρίζουμε, από το παράδειγμα άλλων πόλεων, ότι αυτά τα δωμάτια μπορούν να είναι το εφαλτήριο για άλλες υπηρεσίες - αποτοξίνωσης και επανένταξης για παράδειγμα. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει στην Πορτογαλία που θα επιτρέψει τη δημιουργία drug consumption rooms, αλλά κανένας μέχρι τώρα δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Είναι καιρός αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νομοθεσία – παρακλώ υπογράψτε τη λίστα και ζητήστε τους να το κάνουν!
Ο συνεργάτης μας στην εκστρατεία στην Πορτογαλία είναι APDES. Για να μάθεις περισσότερα για την κατάσταση στην Πορτογαλία, παρακολούθησε την ταινία Drugreporter που έγινε με το APDES.

Λίστα υπογραφών

Εάν υποστηρίζεις την καμπάνια μας για να γίνουν οι πόλεις μας ασφαλέστερες, παρακαλώ δράστε ενεργά υπογράφοντας τη σχετική λίστα!