Porto

W latach 80-tych w Porto nastąpił ogromny wzrost problemu iniekcyjnego zażywania narkotyków. Mieszkańcy miasta byli przerażeni, widząc młodych ludzi zażywających narkotyki w iniekcjach na ulicach i często wzywali policję by interweniowała. Kryminalizacja używania narkotyków nie pomogła - w jej wyniku doszło do gwałtownego wzrostu zakażeń HIV i śmiertelnych przedawkowań, ponieważ użytkownicy narkotyków zostali zepchnięci na margines społeczeństwa. Portugalski rząd zdekryminalizował używanie narkotyków w 1999 roku i przyjął nową strategię przeciwdziałania narkomanii, która miała na celu zapewnienie profilaktyki, leczenia i usług z zakresu redukcji szkód. W efekcie tych działań, znaczna liczba użytkowników heroiny rozpoczęła leczenie, a ci którzy nie zdecydowali się na podjęcie takiego kroku, zostali wyposażeni w sterylne igły i strzykawki. To nowe podejście procentuje do dziś, a problemy związane z przyjmowaniem narkotyków w iniekcjach zmniejszyły się .

Gdy kryzys gospodarczy dotarł także do Portugalii, usługi socjalne i zdrowotne padły ofiarą cięć finansowych. Serwis pomocowy dla użytkowników narkotyków nie okazał się priorytetowym dla władz kraju, więc wprowadzenie ograniczeń finansowania tego rodzaju usług było bardzo łatwe. Cena za podjęcie takiej decyzji zostanie zapłacona przez całe społeczeństwo, w postaci śmierci, chorób i przestępczości. Inwestycja w zapobieganie, leczenie i redukcję szkód jest inwestycją w przyszłość - to Porto zdrowsze i bezpieczniejsze. Istnieją już programy dystrybucji leków substytucyjnych i sterylnego sprzętu do iniekcji dla osób używających narkotyki – jednak rozwiązaniem jest także stworzenie pokojów, umożliwiających bezpieczną iniekcję w nadzorowanych i higienicznych warunkach, a nie na ulicach lub na klatkach schodowych. Wiemy, na przykładzie innych miast, że pokoje te mogą stanowić punkt wyjścia dla innych usług - np. detoksu i rehabilitacji. Ramy prawne obowiązujące w Portugalii pozwalają na tworzenie pomieszczeń bezpiecznej konsumpcji narkotyków, ale nikt jeszcze tego nie wykorzystał. To czas by decydenci zaczęli korzystać z tej możliwości - podpisz naszą petycję i poproś ich, aby to zrobili!
Partnerem naszej kampanii w Portugalii jest APDES. Aby dowiedzieć się więcej o sytuacji w Portugalii, obejrzyj film wyprodukowany we współpracy z APDES.

Petycja

Jeeli popierasz kampaniê na rzecz bezpieczeñstwa w naszych miastach, podejmij dziaanie i podpisz petycjê!