Porto

V osemdesiatych rokoch v Porte nastal rozmach injekčného užívania drog. Ľudia boli šokovaní, keď videli v uliciach mladých ľudí injikovať si drogy a urgovali políciu, aby zasiahla. Kriminalizácia ľudí, ktorí užívajú drogy nepomohla, navyše priniesla šírenie HIV infekcií a smrteľné predávkovania a to najmä preto, že títo ľudia boli zatlačení na okraj spoločnosti. Portugalská vláda dekriminalizovala užívanie drog v roku 1999 a prijala novú drogovú stratégiu, ktorá sa zameriavala na prevenciu, liečbu a harm reduction služieb (zamerané na zníženie rizík) pre užívateľov drog. Značné množstvo ľudí užívajúcich heroín vstúpilo do liečby a tí, ktorí tak neurobili mali prístup k sterilným injekčným striekačkám. Tento nový prístup priniesol svoje ovocie a problémov spojených s injekčným užívaním drog ubúdalo.

Keď Porto zastihla ekonomická kríza, zdravotné a sociálne služby sa stali obeťou šetrenia financií. Užívatelia drog neboli populárna skupina, preto bolo jednoduché škrtať financie práve službám, ktoré im pomáhali. Avšak cena, ktorú za toto spoločnosť zaplatí bude vysoká a príde vo forme úmrtí, ochorení a kriminality. Investícia do prevencie, liečby a harm reduction je investícia do budúcnosti, investícia do zdravšieho a bezpečnejšieho mesta. V Porte existujú programy na distribúciu sterilných pomôcok na injikovanie a na poskytovanie substitučnej liečby. teraz chcú ísť ďalej - vytvoriť miestnosti, kde môžu užívatelia užiť drogy pod dozorom a v hygienickom prostredí. Nebude sa to potom diať priamo na ulici alebo na schodiskách. Vieme zo skúseností iných niest, že takéto miestnosti môžu podporiť vyhľadanie inej pomoci - napríklad liečby. Zákony v Portugalsku vytvorenie takejto miestnosti umožňujú, no nikto to ešte neskúsil. Je čas, aby kompetentní tak urobili a využili túto možnosť. Prosím, podpíšte petíciu a požiadajte ich o to!
Partnerom kampane z Portugalska je APDES. Ak chcete vedieť o situácii v Portugalsku viac, pozrite si film z dielne Drugreporter, ktorý bol vytvorený v spolupráci s APDES. https://www.youtube.com/watch?v=KtNrsSb3-CM

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!