Porto

U Portu je injektirajuća upotreba droga bila povećana tokom 80ih. Ljudi su bili šokirani gledajući mlade ljude kako injektiraju na ulicama, i pozvali bi policiju da interveniše. Kriminalizacija ljudi koji koriste droge nije pomogla, već je za rezultat imala značajno povećanje HIV infekcije i smrtnosti usled predoziranja, jer su injektirajući korisnici droga bili gurnuti na margine društva. Portugalska vlada je dekriminalizovala droge 1999. godine, i usvojila novu strategiju prema drogama koja je imala za cilj da pruži prevenciju, lečenje i programe smanjenja štete za korisnike droga. Značajan broj korisnika heroina je započeo lečenje, a onima koji nisu želeli da prekinu injektiranje droga imali su dostupne sterilne igle i špriceve. Novi pristup je bio plodan i problemi vezani za injektiranje droga su smanjeni.

Kada je ekonomska kriza pogodila Portugal, socijalne i zdravstvene usluge su bile prve žrtve štednje. Korisnici droga nisu popularni - pa je uvek lakše ukinuti finansiranje usluga namenjenih njima. Ovu cenu je platilo društvo u celini, u vidu smrti, bolesti i kriminala. Investicija u prevenciju, lečenje i programa smanjenja štete je investicija u budućnost – čineći Porto zdravijim i bezbednijim. Već postoje programi distribucije supstitucione terapije i sterilnog pribora za injektiranje za injektirajuće korisnike droga – korak dalje predstavlja otvaranje prostorija za bezbedno injektiranje gde su u medicinski nadgledanom i higijenski adekvatnom okruženju, a ne na ulicama ili stepeništima. Znamo, iz primera drugih gradova, da ovakve prostorije mogu formirati polaznu tačku za druge usluge - na primer detoksikaciju ili rehabilitaciju. U Portugalu postoji zakonodavstveni okvir koji omogućava otvaranje bezbednih prostorija za injektiranje, ali ga niko do sada nije koristio. Vreme je da donosioci odluka iskoriste postojeći zakonski okvir – molimo potpišite peticiju i zahtevajte da to urade!
Naš partner iz Porugala u ovoj kampanji je APDES. Da saznate više o situaciji u Portugalu pogledajte film u produkciji Drugreporter-a i APDES-a. https://www.youtube.com/watch?v=KtNrsSb3-CM

Peticija

Ukoliko podržavate našu kampanju, a kako bi uèinili naše gradove bezbednijim, molimo uključite se u akciju i potpišite peticiju!