СОФИЯ

В София има хиляди хора, които инжектират наркотици, много от тях живеят в бедност в покрайнините на града. Много от тези употребяващи наркотици принадлежат към маргинализирани групи от обществото, като ромите, с високо ниво безработни или бездомни. Много употребяващи се инжектират на улицата, в рискова среда, с ограничен достъп до чисти игли и спринцовки – аптеките често отказват да обслужват употребяващи наркотици и има само една организация, която предоставя стерилни комплекти. Откритата сцена на употреба и изхвърлените замърсени инструменти за инжектиране подклаждат конфликти в общността, а негативното медийно отразяване води до полицейски акции.
Източник: Уикипедия

България има едни от най-строгите закони по отношение на наркотиците в Европейския съюз. В страната с 8 милиона население, 800 човека влизат в затвора всяка година за престъпления, свързани с наркотиците. Затворите не са начин да се спрат хората да употребяват наркотици. Според оценки на администрацията на затворите, около 20 процента от затворниците са наркозависими. Много от тях развиват проблемна употреба след като влязат в затвора. Страхът от полицейски арести кара употребяващите да взимат наркотици по рисков начин и да изхвърлят употребените спринцовки веднага.

Има някои тревожни тендеции по отношение на инфекциите сред употребяващите наркотици. Разпространението на ХИВ се е повишило от 74 случая през 2004 до 157 нови случая през 2012, а ръстът на хепатит С е над 70%. Разходите за превенция на ХИВ и хепатит С са много по-малки, в сравнение с разходите за лечение. София няма стратегия по наркотиците, градът предоставя нищожно финансиране за превенция, лечение и намаляване на вредите. Помогнете ни да накараме управляващите да чуят професионалистите, които предоставят услуги и да направят наистина необходимото за намаляване на вредите от употребата на наркотици – подпишете петицията тук!
Инициатива за здраве. За да научите повече за ситуацията в България, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Фондация „Инициатива за здраве“. https://www.youtube.com/watch?v=YbQYOw_8g54

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!