Szófia

W Sofii żyją tysiące osób zażywające narkotyki w iniekcjach. Wiele z nich należy do marginalizowanych grup społecznych, takich jak Romowie, którzy żyją w ubóstwie na obrzeżach miast, często są to osoby bezdomne i bezrobotne. Wielu użytkowników narkotyków wstrzykuje na ulicach, w niehigienicznych warunkach z ograniczonym dostępem do czystych igieł i strzykawek, zaś apteki często odmawiają im sprzedaży czystego sprzętu do iniekcji. W Sofii funkcjonuje tylko jedna organizacja, która zapewnia sterylny sprzęt. Użytkownicy narkotyków rozrzucający nieczystości po iniekcjach powodują konflikty w sąsiedztwie, a sensacyjne donosy medialne na ten temat powodują interwencje policyjne.

Bułgaria ma jedno z najsurowszych praw narkotykowych w Unii Europejskiej. W ośmiomilionowym kraju, ok. 800 osób jest więzionych co roku z powodu zarzutów związanych z popełnieniem przestępstw narkotykowych. Więzienia nie są sposobem na utrzymanie ludzi z dala od narkotyków. Według szacunków organów więziennych, ponad 20 procent więźniów jest uzależnionych od narkotyków, a wielu z nich rozwija wzorce problemowego zażywania narkotyków dopiero po osadzeniu w więzieniu. Strach przed aresztowaniem przez policję zmusza użytkowników narkotyków do używania w sposób ryzykowny, co prowadzi do wyrzucania zużytych igieł w pośpiechu.

Istnieją pewne niepokojące tendencje w odniesieniu do zakażeń wśród osób zażywających narkotyki. Ilość zakażeń HIV wzrosła z 74 przypadków w roku 2004 do 157 w roku 2012, podczas gdy procent zakażonych WZW typu C przekracza 70%. Koszty zapobiegania zakażeniom HIV i WZW typu C są znacznie niższe, niż koszty leczenia ludzi, u których rozwinie się wirus. Sofia nie ma strategii przeciwdziałania narkomanii, a miasto nie zapewnia finansowania profilaktyki, leczenia ani redukcji szkód. Proszę pomóc nam zachęcić decydentów do wysłuchania ekspertów i robienia tego, co jest naprawdę potrzebne do zmniejszenia szkód związanych z używaniem narkotyków - podpisz petycję tutaj!
Naszym partnerem kampanii z Bułgarii jest Initiative for Health Foundation. Aby dowiedzieć się więcej o sytuacji w Bułgarii, obejrzyj film Drugreporter wyprodukowany przy współpracy z Initiative for Health Foundation.

Petycja

Jeeli popierasz kampaniê na rzecz bezpieczeñstwa w naszych miastach, podejmij dziaanie i podpisz petycjê!