Sofia

V Sofii žijú tisíce ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy. Väčšina z nich žije v chudobe na okraji mesta, vylúčení zo spoločnosti. Ide zväčša o Rómov, s vysokou mierou nezamestnanosti a bez domova. Užívatelia drog užívajú injekčne priamo na ulici, v nebezpečnom prostredí s limitovaným prístupom k injekčným striekačkám. Lekárne často odmietajú obslúžiť užívateľov drog a v meste funguje iba 1 organizácia, ktorá poskytuje sterilné pomôcky na injikovanie. Otvorená drogová scéna a pohodené striekačky podnecujú konflikty v komunitách a senzácie médií prinášajú policajné razie. Source: Wikipedia

Bulharsko má najprísnejšie zákony týkajúce sa drog v Európskej Únii. V krajine, kde žije 8 miliónov obyvateľov, 800 ľudí ročne je uväznených za činy súvisiace s drogami. Avšak väznice nie sú miesta, ktoré ochránia ľudí pred drogami. Podľa odhadov väzenskej správy viac ako 20% väzenskej populácie je závislá od drog. Zároveň u mnohých sa rozvinuli problémy s drogami až po uväznení. Strach z polície spôsobuje, že ľudia užívajú drogy rizikovým spôsobom a použité injekčné striekačky zahadzujú čo najskôr po použití.

Trendy šírenia krvou prenosných infekcií medzi ľuďmi, ktorí užívajú drogy v Bulharsku sú znepokojujúce. Počet HIV infekcií rastie. V roku 2004 to bolo 74 prípadov, v roku 2012 až 157 prípadov HIV medzi injekčnými užívateľmi drog. Výskyt hepatitídy typu C v tejto populácii presiahol 70%. Náklady na prevenciu HIV a hepatitídy typu C sú pri tom niekoľkonásobne nižšie ako náklady na liečbu týchto infekcií. Sofia nemá žiadnu stratégiu ohľadom drog, mesto nevyčleňuje žiadne peniaze na prevenciu, liečbu alebo harm reduction (znižovanie rizík). Prosím, pomôžte nám presvedčiť politikov, aby počúvali profesionálov a urobili potrebné kroky smerom k zníženiu škôd spojených s užívaním drog- tu môžete podpísať petíciu!
Partnerom kampane z Bulharska je Initiative for Health Foundation. Ak chcete vedieť viac o situácii v Bulharsku, pozrite si film z dielne Drugreporter, ktorý bol vyrobený v spoluprácu s Initiative for Health Foundation. https://www.youtube.com/watch?v=YbQYOw_8g54

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!