SOFIJE

Na hiljade ljudi injektira droge u Sofiji, većina njih živi na ivici siroma[tva u predgrađu. Mnogi pripadaju marginalizovanom sloju društva, kao što su Romi, sa visokom stopom nezaposlenosti i beskućništva. Mnogo korisnika droga injektira na ulicama, u rizičnom okruženju sa ograničenim pristupom sterilnom priboru za injektiranje - apoteke često odbijaju da usluže korisnike droga, a postoji samo jedna organizacija koja obezbeđuje sterilan pribor. Javna upotreba droga, i iskorišćeni pribor u vidu otpada podstiču konflikte u zajednicama, dok senzacionalizacija od strane medija dovodi do policijskih racija. Source: Wikipedia

Bugarska je jedna od zemalja sa najstrožijim zakonima prema drogama u Evropskoj Uniji. U zemlji sa osam miliona stanovnika, 800 ljudi godišnje biva uhapšeno zbog krivičnih dela u vezi sa drogom. Zatvori nisu način da se ljudi zadrže podalje od droga. Prema procenama zatvorke uprave, više od 20% zatvorske populacije je zavisno od droge – a mnogi od njih su razvili problematišne obrasce upotrebe u zatvoru. Strah od hapšenja navodi korisnike da drogu koriste na rizičan način, kao i da što pre bace upotrebljene igle.

Postoji zabrinjavajući trend sa u vezi sa širenjem infekcija među korisnicima droga. Transmisija HIV infekvcije se povećala sa 74 slučaja u 2004. godini na 157 novih slučajeva u 2012. godini, dok proporcija Hepatitis C infekcije prelazi 70%. Troškovi prevencije HIV I Hepatitis C infekcije su neuporedivo manji od troškova lečenja osoba koje žive sa HIV-om. Sofija nema strategiju prema drogama, gradska uprava ne finansira programe prevencije, lečenja i programe smanjenja štete. Molimo pomozite nam da ubedimo donosioce odluka da saslušaju profesionalce i urade ono što je stvarno potrebno kako bi se smanjila šteta i rizici nastali usled koriščenja droga - potpišite peticiju ovde!
Naš partner iz bugarske u ovoj kampanji je Inicijativa za zdravlje. Da saznate više o situaciji u Bugarskoj, pogledajte film u produkciji Drugreporter-a i Fondacije Inicijativa za zdravlje. https://www.youtube.com/watch?v=YbQYOw_8g54

Peticija

Ukoliko podržavate našu kampanju, a kako bi uèinili naše gradove bezbednijim, molimo uključite se u akciju i potpišite peticiju!