ВАРШАВА

В Полша има около 15 000 човека, които употребяват наркотици инжекционно. Във Варшава има адекватно покритие със заместителни програми, така че повечето от употребяващите, които нямат достъп до такова лечение, са концентрирани в други големи градове, като Катовице или Гданск. Източник: Уикипедия

Много от тези хора инжектират хероин на опасни места, където ползването на общи игли и спринцовки предизвиква множество свръхдози и заразявания с ХИВ и хепатит С. В някои части на Варшава има конфликти между употребяващите и другите граждани заради изхвърлените спринцовки и други замърсявания. Полският закон за наркотиците е строг и много млади хора стигат до съд заради дребни престъпления, свързани с наркотиците. Увеличаването на броя на хората в затвора обаче не е довело до никакво намаляване на употребата на наркотици. Истинското решение е в това да се лекуват хората, които имат зависимост, и да се намаляват смъртните случаи и заболяванията с помощта на прагматични интервенции, като раздаването на чисти игли и спринцовки.

Хероиновата зависимост може да се лекува с помощта на опиоидна заместителна терапия – което означава с предписани лекарства като метадон и бупренорфин. За съжаление само малцина от хероиновите потребители имат достъп до медицинско лечение и стерилни игли и спринцовки. Професионалните организации, които работят за намаляване на вредите от употребата на наркотици смятат, че има нужда от нова законова рамка, която да позволи разкриването на комплексни центрове за лечение с последователна грижа – място за употребяващи, където те не само ще могат да инжектират наркотици в стерилна, наблюдавана среда, но и където ще бъдат мотивирани да променят живота си и да се интегрират в обществото. Действайте и подкрепете нашата петиция за по-безопасна Вършава – град, който подкрепя истинските решения, а не наказанията!
Нашият партньор за кампанията в Полша е Полската мрежа за политика по наркотиците. За да научите повече за ситуацията в Полша, вижте филма на Дръгрипортър, заснет с помощта на Полската мрежа за политика по наркотиците.

Петиция

Ако подкрепяте нашата кампания да направим градовете си по-безопасни, действайте и подпишете нашата петиция!