Warszawy

W Polsce żyje około 15.000-19.000 osób zażywających narkotyki w iniekcjach. Warszawa jest miastem, w którym funkcjonuje odpowiednia ilość programów substytucyjnych, natomiast w gorszej sytuacji są użytkownicy narkotyków z innych dużych miast jak Katowice czy Gdańsk, którzy napotykają na ograniczenia w dostępie do leczenia.

Wielu z tych ludzi zażywa heroinę w niehigienicznych warunkach i nieodpowiednich miejscach, gdzie dochodzi do dzielenia się tymi samymi igłami i strzykawkami, zwiększając tym samym ryzyko przedawkowania, zakażeń HIV, czy zapalenia wątroby typu C. W niektórych rejonach Warszawy, dochodzi do konfliktów między użytkownikami narkotyków, a mieszkańcami, głównie z powodu wyrzucania na ulicę zużytych igieł i innych nieczystości związanych z zażywaniem narkotyków. Polskie prawo narkotykowe jest bardzo surowe, zaś wielu młodych ludzi jest skazywanych z powodu drobnych przestępstw narkotykowych. Wzrost liczby osób osadzonych w więzieniach nie doprowadził do spadku liczby użytkowników narkotyków. Skutecznym rozwiązaniem byłoby leczenie osób uzależnionych oraz zmniejszanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez krew za pomocą pragmatycznych działań, takich jak dystrybucja czystych igieł i strzykawek.

Uzależnienie od heroiny można leczyć za pomocą opioidów wydawanych w ramach leczenia substytucyjnego - takich jak metadon czy buprenorfina. Niestety, nadal tylko niewielka część osób zażywających heroinę, ma dostęp do tego typu leczenia oraz sterylnych igieł i strzykawek. Organizacje zajmujące się ograniczaniem szkód związanych z używaniem narkotyków twierdzą, że istnieje potrzeba stworzenia nowych ram prawnych, które pozwolą na tworzenie miejsc leczenia oferujących ciągłość opieki, jak i pokoi bezpiecznej iniekcji dla osób zażywających narkotyki, w którym nie tylko można by wstrzykiwać narkotyki dożylnie w sterylnych warunkach, pod nadzorem, ale w którym także użytkownicy narkotyków mogliby zostać zmotywowani do zmiany sposobu życia i reintegracji społecznej. Należy podjąć działania i podpisać naszą petycję na rzecz bezpieczniejszej Warszawy - miasta, które proponuje realne rozwiązania, a nie karanie!
Partnerem naszej kampanii z Polski jest Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Aby dowiedzieć się więcej o sytuacji w Polsce, obejrzeć film Drugreporter wyprodukowany we współpracy z Polską Siecią Polityki Narkotykowej.

Petycja

Jeeli popierasz kampaniê na rzecz bezpieczeñstwa w naszych miastach, podejmij dziaanie i podpisz petycjê!