VARŠAVA

V Poľsku odhadom injekčne užíva drogy odhadom okolo 15 00 ľudí. Vo Varšave je pokrytie substitučnou liečbou veľmi dobré, no menej dostupné sú v iných veľkých mestách (Katovice, Gdansk).
Source: Wikipedia

Väčšina týchto ľudí injikuje heroín v nebezpečných podmienkach, časté je zdieľanie striekačiek, predávkovania a šírenie krvou prenosných ochorení (HIV, hepatitída typu C). Niektoré lokality Varšavy sa vyznačujú častými konfliktami medzi ľuďmi, ktorí užívajú drogy a ostatnými obyvateľmi, najmä kvôli pohodeným striekačkám a inému odpadu. Poľský zákon o drogám je veľmi prásny a mnoho mladých ľudí končí pred súdom i pre malé drogové delikty. Plnšie väznice však nepriniesli pokles v užívaní drog. Skutočné riešenie tkvie v poskytnutie liečby pre tých, ktorí sú závislí a zníženie rizík smrteľného predávkovacia a infekcií prostredníctvom pragmatických intervencií, akými je napríklad distribúcia sterilných injekčných striekačiek.

Závilosť na heroíne môže byť liečená prostredníctvom subtitučných programov, ktoré predpíšu metadón alebo buprenorfín. Žiaľ, iba malý časť užívateľov heroínu má prístup k liečbe a k sterilným striekačkám. Profesionálne organizácie, ktoré majú za cieľ znížiť riziká spojené s užívaním drog hovoria, že krajina potrebuje nový legislatívny rámec, ktorý by umožnil vytvoriť komplexné programy kontinuálnej starostlivosti - miesto, kde by mohli ľudia užiť drogu sterilnými pomôckami, pod dohľadom a zároveň by boli motivovaní zmeniť svoj život a začleniť sa späť do spoločnosti. Prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu za bezpečnejšiu Varšavu - mesto, ktoré by podporilo efektívne riešenia a nie tresty bez výsledkov!
Partnerom kampane z Poľska je Polish Drug Policy Network. Ak chcete vedieť viac o situácii v Poľsku, pozrite si video z dielne Drugreporter, ktoré vytvorilo v spolupráci s Polish Drug Policy Network.

Petícia

Ak chcete podporiť našu kampaň za bezpečnejšie mestá, prosím, zapojte sa a podpíšte petíciu!