VARŠAVE

Procenjeno je da u Poljskoj ima oko 15,000 injektirajućih korisnika droga. Varšava ima adekvatnu ponudu programa supstitucione terapije, te je većina onih koja nije u mogućnost da pristupe tim programima koncentrisana u drugim većim gradovima, kao što su Katovice ili Gdanjsk. Izvor: Wikipedia

Većina korisnika injektira heroin na mestima koja nisu bezbedna, i gde međusobno deljenje pribora za injektiranje doprinosi porastu smrtnosti usled predoziranja, kao i HIV i Hepatitis C infekcija. U pojedinim delovima Varšave, dešavaju se konflikti između korisnika droga i stanovništva, zbog nebezbednog odlaganja iskorišćenog pribora za injektiranje. Zakoni prema drogama u Poljskoj su oštri, i mnogo mladih ljudi završi u prekršajnim sudovima zbog prekršaja vezanih za droge. Povećan broj ljudi u zatvorima, nije doveo do smanjenja upotrebe droga. Pravo rešenje bi bilo lečenje onih osoba koje su zavisne, smanjenjem smrtnosti i bolesti pomoću pragmatičnih rešenja, kao što je distribucija sterilnog pribora za injektiranje.

Heroinska zavisnost može biti lečena uz pomoć substitucione terapije opijatima - dakle, sa propisanim receptima za lekove kao što su metadon i buprenorfin. Nažalost, mali broj heroinskih zavisnika ima pristup lečenju i sterilnom priboru za injektiranje. Profesionalne organizacije koje sprovode programe smanjenja štete navode da je potreban zakonski okvir, koji bi omogućio otvaranje sveobuhvatnih programa lečenja koji bi pružali kontinuitet zdravstvenih usluga - prostorija za injektirajuće korisnike droga, gde ne samo da mogu da injektiraju drogu u sterilnoj i medicinski nagledanoj sredini, već i da budu motivisani za promenu svojih života i integracije u društvo. Molimo uključite se u akciju i potpišite našu peticiju za bezbedniju Varšavu - grad koji podržava realna rešenja, a ne kažnjavanje!
Naš partner iz Poljske u ovoj kampanji je Poljska mreža za politiku prema drogama.. Da saznate više o situaciji u Poljskoj, pogledajte film u produkciji Drugreporter-a i Poljske mreže za politiku prema drogama

Peticija

Ukoliko podržavate našu kampanju, a kako bi uèinili naše gradove bezbednijim, molimo uključite se u akciju i potpišite peticiju!